Szkolenia

Zaproszenie na spotkanie inaugurujące konsultacje Strategii subregionalnej wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, 19 września

W związku z zbliżającymi się konsultacjami projektu Strategii rozwoju Wielkopolski Wschodniej 2040 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, odbędzie się spotkanie inaugurujące konsultacje społeczne obu dokumentów, które przeprowadzone zostanie w trybie zdalnym w dniu 19 września br. (poniedziałek) o  godz. 9:00 w formule warsztatów grup roboczych Wielkopolski Wschodniej.

Poniżej przekazujemy link do wydarzenia oraz przedstawiamy jego ramową agendę:

Spotkanie inaugurujące konsultacje projektu Strategii rozwoju Wielkopolski Wschodniej 2040 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Termin 19 września 2022, godz. 9:00, Platforma ZOOM

Link: https://zoom.us/j/92268148490

Agenda:

  1. Otwarcie spotkania i przybliżenie przeprowadzonego procesu przygotowywania Strategii
  2. Polityka rozwoju województwa i miejsce subregionu konińskiego w Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku
  3. Prezentacja projektu Strategii rozwoju Wielkopolski Wschodniej 2040
  4. Przedstawienie wyników prac diagnostycznych przeprowadzonych na potrzeby opracowywania Strategii
  5. Prezentacja Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii
  6. Pytania i odpowiedzi
  7. Podsumowanie spotkania

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu drogą mailową w terminie do 16 września br. do godz. 13:00 na adres transformacja@arrkonin.org.pl.