Poniższe postanowienia stanowią politykę prywatności, zwaną dalej: „Polityka Prywatności”, która określa informacje dotyczące zbierania i przetwarzania danych, w tym danych osobowych użytkowników usług świadczonych przez Wielkopolski Związek Pracodawców, o numerze NIP: 7792319369, zwanej dalej WZP.

WZP dokłada wszelkich starań, aby serwis wzp.org.pl ułatwiał każdemu użytkownikowi przeglądanie strony. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo informujemy, że poruszając się po stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies oraz innych podanych dobrowolnie danych osobowych.

wzp.org.pl zapewnia użytkownikom przekazującym dane osobowe realizację uprawnień wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, w tym prawo do uzupełnienia, uaktualnienia, danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Użytkownik ma prawo w każdym czasie do usunięcia swoich danych osobowych poprzez kontakt mailowy na adres biuro@wzp.org.pl

Zaprenumerowanie elektronicznych newsletterów należących do wzp.org.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail i innych danych dodatkowych, np. imię i nazwisko. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej wzp.org.pl Tym samym WZP zastrzega sobie prawo do wysyłania dodatkowych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

wzp.org.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika serwisu wzp.org.pl obowiązuje aktualna „Polityką Prywatności”. O zmianach w Polityce Prywatności, wzp.org.pl będzie informować na bieżąco na swoich stronach.

W przypadku pytań lub wątpliwości, odnośnie Polityki Prywatności, wzp.org.pl prosi o kontakt na adres e-mail: biuro@wzp.org.pl.