W ramach struktur Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan (WZPL) działają Komisje, stanowiące ciała doradcze Zarządu. Należą do nich następujące grupy:

 • Forum Kobiet,
 • Forum Firm Rodzinnych,
 • Forum Opieki Zdrowotnej,
 • Forum Funduszy UE,
 • Forum Komunikacji i Transportu,
 • Forum Prawne,
 • Forum Budownictwa i Infrastruktury,
 • Forum Handlu i Usług,
 • Forum Marketingu i Zarządzania,
 • Forum Akcyzowo-Celne,
 • Forum Praw Autorskich i Patentowych,
 • Forum „Nauka Biznes Edukacja”,
 • Forum Teleinformatyki,
 • Klub Przedsiębiorców,
 • Forum Rolno-Spożywcze Paweł Florkiewicz Przewodniczący,
 • Forum Podmiotów Sektora Publicznego,
 • Rada Podatkowo-Finansowa,
 • Rada Dyrektorów Personalnych-Krystyna Woźniak Przewodnicząca
 • Rada MŚP,
 • Rada Metropolitarna – Krzysztof Kłosowicz Przewodniczący,
 • Zespół ds. gospodarki 4.0.
 • Zespół ds. współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu,
 • Zespół ds. współpracy z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza,
 • Zespół ds. współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu,
 • Zespół ds. współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu,
 • Zespół ds. współpracy z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu,
 • Zespół ds. współpracy z Politechniką Poznańską.

 

Zespoły problemowe to płaszczyzny wymiany wiedzy i doświadczenia pracowników poszczególnych działów, funkcjonujących w firmach, zrzeszonych w WZPL. Uczestnicy forum tworzą grupy konsultacyjne i opiniotwórcze w zakresie zagadnień, dotyczących ich specjalności, współpracujące z ekspertami Konfederacji Lewiatan. W ramach działalności Forum WZPL organizuje bezpłatne seminaria z udziałem przedstawicieli odpowiednich urzędów (m. in. Izby Skarbowej, Izby Celnej, Okręgowego Inspektoratu Pracy, Wojewódzkiego Urzędu Pracy) oraz ekspertów z poszczególnych dziedzin. Seminaria organizowane są cyklicznie.