Projekt „Pod Skrzydłami”

Jesteśmy działającą od ponad dwudziestu lat fundacją specjalizującą się w niesieniu pomocy innym osobom, wykorzystując całą swoją wiedzę oraz zaangażowanie. W ubiegłym roku, w odpowiedzi na pilną potrzebę prewencyjnego działania wśród usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej, stworzyliśmy projekt „Pod Skrzydłami”, dzięki któremu możemy odmienić życie wielu dzieci przebywających w domach dziecka. Już od czerwca 2023 prowadzimy pilotażowy projekt w jednym z domów dziecka- w Kórniku – Bninie. Hasło wymyślone przez pierwszych podopiecznych projektu brzmi: ”Anioł nie zawsze pochodzi z Nieba”!

Dzisiaj właśnie takich aniołów potrzeba!

Dlatego poszukujemy wyjątkowych i nietuzinkowych ambasadorów projektu. Długofalowy projekt „Pod Skrzydłami” potrzebuje równie wytrwałych ludzi. To wyjątkowy projekt oparty o trzyletni plan działania, w którym najważniejsze są indywidualne sposoby wspierania każdego z uczestników programu. Dzieci z domów dziecka mają bardzo trudną sytuację, której nie sposób zrozumieć jeśli się nie pozna ich faktycznych potrzeb, problemów z którymi zmagają się na co dzień. Proces usamodzielniania w ich przypadku jest zazwyczaj trudny i prowadzi do wielu dramatów (np. powrót  do środowisk patologicznych, szybkie rodzicielstwo bez możliwości zadbania o potomstwo, wejście w nałogi, bezdomność). Chcemy temu zapobiegać, działać prewencyjnie, wzmacniać ich poczucie wartości, wyposażać w zasoby na różnych poziomach, poszerzać horyzonty  i dać szansę na zmianę życia, które najczęściej zostało poturbowane już we wczesnym dzieciństwie.

Budujemy nową platformę partnerów strategicznych, otwartych na nowe i niezwykłe działania społeczne, na działania, w których liczy się młody człowiek. Poszukujemy być może Ciebie drogi przedsiębiorco.

Stawiamy na siłę, która drzemie w pokoleniu nastolatków. W nich widzimy możliwość rozkwitu naszego społeczeństwa, o ile sami zainwestujemy w budowanie z nimi relacji, mądre wspieranie, wyposażanie i wyrównywanie wszelkich nierówności ich życia.

Jak to możliwe?

Na wiele sposobów, które są w zasięgu naszych rąk: realizując projekt POD SKRZYDŁAMI dajemy serce, czas, wszelkie zasoby ludzkie, wrażliwość i czujność, osobistych mentorów, szkolenia, warsztaty, indywidualne plany wspierające rozwój naszych podopiecznych, ponieważ wsłuchując się w ich potrzeby działamy!

Potrzebujemy do tej ścieżki finansów, bez których nawet najlepszy projekt jest niewykonalny. PRZEDSIĘBIORCO! MOŻESZ WYPOSAŻAĆ w zasoby finansowe, angażując się w tą niezwykłą inicjatywę. Będziesz na bieżąco informowany o podjętych działaniach, ponieważ przejrzystość naszych działań jest dla nas na pierwszym miejscu w relacjach z partnerami strategicznymi, ambasadorami, darczyńcami i patronami. Możesz również wspierać realizację projektu poprzez zorganizowanie staży dla naszych podopiecznych, „otwartych drzwi” lub warsztatów tematycznie związanych z prowadzoną działalnością.

To jest najlepszy czas na ruch, dzięki któremu można włączyć się jako jeden z partnerów strategicznych naszego projektu, do bycia którym serdecznie Państwa zapraszamy.