Aktualności

Projekt ustawy antylichwiarskiej bez konsultacji i notyfikacji KE

• Pominięcie konsultacji społecznych przy projekcie tzw. ustawy antylichwiarskiej jest niewłaściwe i bezzasadne, a także nie licuje z podstawowymi standardami procesu legislacyjnego demokratycznego państwa prawa – uważa Konfederacja.
• Należy dokładnie zbadać czy nowe przepisy, które mają przeciwdziałać lichwie powinny być poddane notyfikacji Komisji Europejskiej.

– Naszym zdaniem nie zaszły żadne przesłanki, aby stosować tryb prac nad projektem ustawy, który pomija konsultacje publiczne. Tryb, należy dodać, wyjątkowy i przewidziany dla nadzwyczajnych sytuacji, gdyż pomijający fundamentalne standardy demokratycznego państwa prawa, jakim są konsultacje publiczne. Szczegółową analizę przedstawiliśmy administracji – mówi Adrian Zwoliński, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Zdaniem Konfederacji Lewiatan problematyka notyfikacji Komisji Europejskiej projektu ustawy powinna zostać dogłębnie zbadana i poddana dalszej analizie. Rządowe Centrum Legislacji stwierdziło, że „projekt ustawy nie uległ zmianom uzasadniającym odstąpienie od notyfikacji”. Tymczasem w uzasadnieniu aktualnego projektu znajduje się krótka, jednozdaniowa informacja, iż projekt ustawy nie podlega procedurze notyfikacji.

Projekt ustawy, która ma przeciwdziałać lichwie zakłada m.in. obniżenie limitów pozaodsetkowych kosztów kredytów.