Aktualności

Rozmowy o ważnych projektach Komisji Europejskiej – w Paryżu obradowała Rada Prezydentów BusinessEurope

W czwartek i piątek (25-26.10) w Paryżu obradowała Rada Prezydentów BusinessEurope. To międzynarodowa organizacja zrzeszająca federacje pracodawców z poszczególnych krajów członkowskich UE, w tym Konfederację Lewiatan. W spotkaniu uczestniczył prezydent Konfederacji Lewiatan Maciej Witucki, zastępca Dyrektora Generalnego Marzena Chmielewska i dyrektor biura Konfederacji Lewiatan w Brukseli Kinga Grafa.

W czasie spotkania prezydenci 40 europejskich federacji przedsiębiorców omówili m.in. sytuację polityczna i gospodarcza w państwach członkowskich oraz stanowisko europejskiego biznesu w sprawie najważniejszych propozycji Komisji Europejskiej, w tym pakietu Fit For 55.

CoPres w Paryżu

Uczestnicy spotkania rozmawiali też o projekcie przepisów dotyczących należytej staranności („due dilligence”) i odpowiedzialności przedsiębiorstw za swoje łańcuchy dostaw. Komisja Europejska, która jest autorem przepisów, finalizuje prace nad drugą już oceną skutków planowanych zmian. Pierwsza ocena została odrzucona przez radę ds. kontroli.

Propozycja ma na celu stworzyć unijne ramy obowiązkowej należytej staranności dla wszystkich przedsiębiorstw, obejmujące prawa człowieka i ochronę środowiska oraz rozciągające je na całe łańcuchu dostaw oraz ustanowić odpowiedzialność cywilną za naruszenie obowiązku należytej staranności (odpowiedzialność karna jest na razie wykluczona) i inne środki egzekwowania (takie jak grzywny lub wykluczenie z otrzymywania funduszy UE).

BusinessEurope i Konfederacja Lewiatan będą na bieżąco informować firmy o tej inicjatywie. Z pewnością będzie ona miała duży wpływ na funkcjonowanie firm w UE.