Aktualności

Skomplikowane przepisy hamują rozwój firm – apel Rady Prezydentów BusinessEurope

Prezydenci 40 federacji członkowskich BusinessEurope wezwali w piątek (26.11) przyszłą francuską prezydencję Unii Europejskiej do walki ze złożonością unijnych projektów legislacyjnych. W stanowisku BusinessEurope podkreślono, że skomplikowane przepisy hamują rozwój milionów małych, średnich i dużych przedsiębiorstw europejskich.

Spotkanie Rady Prezydentów BusinessEurope zorganizowano w Paryżu. W obradach wziął udział prezydent Konfederacji Lewiatan Maciej Witucki.

 
Francja obejmie prezydencję w Radzie UE 1 stycznia

Prezydent BusinessEurope Pierre Gattaz powiedział, że w środowisku biznesowym rosną obawy związane z propozycjami legislacyjnymi, które stawiają europejskie firmy w niekorzystnej sytuacji podczas konkurowania na światowych rynkach. „Przedsiębiorstwa nie są w stanie poradzić sobie z niekończącą się kumulacją ograniczeń i wymogów administracyjnych. BusinessEurope wzywa francuską prezydencję do skupienia się na odbudowie europejskiej gospodarki i walce ze złożonością unijnych projektów legislacyjnych” – podkreślił Pierre Gattaz.

„Aby pogodzić ambicje klimatyczne z konkurencyjnością przemysłu, europejskie ramy prawne muszą ułatwiać innowacje i minimalizować koszty transformacji. Dlatego właśnie inwestycje we wszystkie zeroemisyjne i niskoemisyjne źródła i rozwiązania energetyczne muszą zostać włączone do unijnej taksonomii zrównoważonego finansowania” – mówił szef Business Europe.

„Nie można nie doceniać znaczenia polityki handlowej dla ożywienia gospodarczego. Umowy handlowe pomagają tworzyć miejsca pracy, wzrost gospodarczy i budować sojusze” – zaznaczył Gattaz.

Pełna treść stanowiska Rady Prezydentów BusinessEurope (j.angielski) >>