Szkolenia, Wieści z firm

Zaproszenie na webinar nt. Dotacje Unijne w nowej perspektywie 2021-2027, 8 lutego

w imieniu firmy ECDF Dotacje, członka Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym webinarium online na platformie Microsoft Teams.

D o t a c j e   U n i j n e  w   n o w e j  p e r s p e k t y w i e  2021-2027.

Grupa docelowa:

Podmioty, które są zainteresowane pozyskaniem dofinansowania na cele rozwojowe ze środków Unijnych

Cel webinarium:

Przekazanie wiedzy na temat

  1. Najważniejsze źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw (omówienie programów operacyjnych)
    1. Mapa pomocy regionalnej i możliwe poziomy dofinansowania inwestycji
    1. Dotacje na projekty B+R i istota komponentu B+R
    1. Istota wielkości przedsiębiorstwa

Formuła i termin:

Zdalne w trybie online, w dniu 08 lutego 2022r., godz. 10:00-11:30bezpłatnie.

Zgłoszenia:

Rejestracja: asystent@wzp.org.pl

Link z dostępem na webinarium zostanie wysłany na Państwa skrzynki dzień przed terminem spotkania.