Szkolenia

Zaproszenie na ŚNIADANIE BIZNESOWE, wtorek 5 grudnia

Zapraszamy na śniadanie biznesowe organizowane przez Kancelarię SMM Legal Maciak Mataczyński Czech sp. k., skierowane do średnich i dużych przedsiębiorstw.

Wielkopolski Związek Pracodawców objął wydarzenie swoim patronatem.

Ostatnie zmiany w prawie znacząco wpłyną na możliwości reorganizacji przedsiębiorstw oraz diametralnie zmieniają zasady odpowiedzialności członków zarządu. Zmiany te wymuszą korekty w ładzie korporacyjnym, procedurach i dotychczasowej praktyce funkcjonowania firm.

•          15 września 2023 r. weszły w życie nowe przepisy wprowadzające nowe narzędzie reorganizacji spółek – podział przez wyodrębnienie. Omówimy istotę tej instytucji, wyjaśnimy czym różni się ona od wydzielenia części przedsiębiorstwa oraz przedstawimy korzyści, jakie płyną z podziału przez wyodrębnienie i praktyczne możliwości wykorzystania tego sposobu podziału przedsiębiorstwa.

•          Od 29 września 2023 r. na mocy nowelizacji ustaw dot. funkcjonowania rynku finansowego Komisja Nadzoru Finansowego uzyskała całkiem nowe uprawnienie – możliwość kontrolowania spółek, które dotychczas nie podlegały kontroli KNF, czyli podmiotów, które są kontrahentami spółek notowanych na GPW lub NewConnect. KNF uzyska prawo wglądu we wszystkie dokumenty, a nawet korespondencję mailową, którą uzna za stosowną. W praktyce przepisy te mogą znaleźć zastosowanie do większości przedsiębiorstw.

•          Z dniem 1 października 2023 r. weszły w życie przepisy karne diametralnie zmieniające odpowiedzialność członków zarządów, czyli tzw. „zbrodnie menedżerskie”. Wyjaśnimy czym jest niepowodzenie biznesowe, a czym karna niegospodarność oraz gdzie kończy się sprawa gospodarcza, a zaczyna postępowanie karne. Odpowiemy na pytanie, czy kodeks karny może stać się narzędziem w firmowych sporach oraz jak wygląda odpowiedzialność w rozproszonej lub wielopoziomowej strukturze i jakie procedury warto wdrożyć w przedsiębiorstwie, by uporządkować kwestie odpowiedzialności – również na niższych, niż zarząd szczeblach.

Śniadanie odbędzie się 5 grudnia 2023 r. w godzinach od 10:00 do 13:00  w siedzibie Kancelarii SMM Legal, przy ul. Głogowskiej 18 (Pawilon I MTP). 

Udział w szkoleniu jest odpłatny. W cenie 500 złotych netto zawierają się również indywidualne, godzinne konsultacje z prawnikami z SMM Legal (umawiane w dogodnym dla Państwa terminie).

Więcej informacji o wydarzeniu (agenda, sylwetki prelegentów) znajdziecie Państwo TUTAJ

Link do rejestracji pozostaje bez zmian:   Śniadanie biznesowe (clickmeeting.com)