Szkolenia

Wybrane zagadnienia PPK  – praktyczne aspekty ważne z punktu pracodawcy, 7 grudnia

Wielkopolski Związek Pracodawców oraz PFR Portal PPK

zapraszają na bezpłatne webinarium

Prelegent: Mateusz Kozłowski, ekspert PPK, PFR Portal PPK sp. z o.o.

7 grudnia 2023r. godz. 12.00-13.00

                                                                                                                                                     Platforma Click Meeting.

Rejestracja:  asystent@wzp.org.pl

Głównym tematem będą kwestie związane z najczęściej zadawanymi pytaniami dotyczącymi Pracowniczych Planów Kapitałowych po wdrożeniu, m.in.:

·        Zawieranie umowy o prowadzenie PPK w przypadku stypendysty skierowanego na staż przez Powiatowy Urząd Pracy.

·        Umowa o prowadzenie PPK w przypadku małoletniego w trakcie umowy o przygotowanie zawodowe.

·        Zmiana obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne w trakcie trwania umowy o prowadzenie PPK.

·        Zaliczka na podatek dochodowy, a termin jej potrącania.

·        Inne wybrane pytania i zagadnienia zgłaszane przez uczestników spotkania.