Aktualności, Wieści z firm

Żabka członkiem Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego

Żabka Polska przystąpiła do Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego (MPKU), którego celem jest popularyzacja idei uczenia się przez całe życie oraz wspólne działanie na rzecz rozwoju edukacyjnego i zawodowego Małopolan w każdym wieku. Dołączając do Partnerstwa, Żabka, jako doświadczona, działająca od ponad 20 lat firma, lider rynku modern covenience, chce inspirować, dzielić się wiedzą i kompetencjami, a także wymieniać się doświadczeniami oraz dobrymi praktykami. Dzięki przyjętemu modelowi biznesowemu i formatowi franczyzy, Żabka od lat wspiera rozwój przedsiębiorczości w Polsce. Firma realizuje też szereg inicjatyw edukacyjnych skierowanych do swoich pracowników, ich dzieci czy współpracujących z siecią franczyzobiorców oraz ich zespołów.

Żabka od lat stawia na edukację i rozwój osobisty swoich pracowników i franczyzobiorców, a jednocześnie chce pomagać tam, gdzie lokalne społeczności tej pomocy potrzebują. Dołączenie do Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego stwarza nam wiele możliwości w sferze rozwoju i edukacji, poprzez wymianę doświadczeń, wiedzy i inicjatyw z innymi instytucjami. Wierzymy, że możemy mieć wpływ na kreowanie świadomości przedsiębiorczej i biznesowej wśród mieszkańców województwa małopolskiego, ale również w skali ogólnopolskiej. Dodatkowo MPKU porusza wiele istotnych kwestii dotyczących społeczeństwa, na które zwracamy uwagę również wewnątrz organizacji – mówi Jolanta Bańczerowska, Członkini Zarządu ds. Strategii Personalnej Grupy Żabka.

W ramach Partnerstwa Żabka wzięła udział m.in. w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery w Małopolsce (OTK), który odbył się w dniach 17-23 października 2022 r. pod hasłem: „Złap za stery do swojej kariery”. Firma przygotowała dla uczestników OTK warsztaty pt. „Efektywna komunikacja – typologia rozmówcy” oraz webinar „Franczyza Żabki pomysłem na biznes”. Oba spotkania odbyły się w formule online.


O Partnerstwie

Małopolskie Partnerstwo na rzecz Kształcenia Ustawicznego działa od 2008 roku i skupia instytucje rynku pracy, edukacji i szkoleń. Są wśród nich instytucje publiczne i prywatne, m.in. szkoły, centra kształcenia praktycznego, centra kształcenia ustawicznego, uczelnie, firmy szkoleniowe, związki pracodawców, fundacje, stowarzyszenia, biblioteki, muzea, centra kultury, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, powiatowe urzędy pracy, a także Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Partnerstwo ma charakter otwarty, dobrowolny, apolityczny. Jego członkowie wspólnie działają na rzecz rynku pracy i uczenia się przez całe życie.


Żabka motywuje do rozwoju i promuje przedsiębiorczość

Grupa Żabka wypełnia swoje zobowiązania i osiąga kolejne sukcesy dzięki zaangażowaniu utalentowanych i ambitnych pracowników oraz współpracowników, w tym franczyzobiorców, tworzących jej zespół. Dlatego wspiera ich rozwój osobisty i zawodowy, oferując pod parasolem Akademii Żabki szereg programów i szkoleń dostosowanych do potrzeb.

Grupa tworzy także ekosystem rozwiązań, który wspiera osoby przedsiębiorcze – zarówno te, które po raz pierwszy otwierają swój pierwszy biznes we współpracy z Żabką, jak również te, które mają za sobą wiele lat doświadczeń zawodowych i poszukują możliwości rozwoju na własny rachunek. Na prowadzenie własnego biznesu w ramach franczyzy z Żabką zdecydowało się już ponad 7400 przedsiębiorców. Żabka wraz z siecią franczyzobiorców tworzy obecnie miejsca pracy dla ponad 45,4 tys. osób, umożliwiając im rozwój zawodowy w różnorodnym, inkluzywnym i odpowiedzialnie zarządzanym środowisku.

Od lat Żabka wspiera również młodzież, która z uwagi na trudną sytuację społeczną ma utrudniony start w dorosłe życie. To do młodych ludzi powyżej 16. roku życia skierowany jest program „Bezpieczny staż z Żabką”, w ramach którego mogą oni odbyć staż w wybranym sklepie i dzięki temu postawić pierwsze kroki ku samodzielności. Program realizowany jest wspólnie z Fundacją Samodzielni Robinsonowie, przy zaangażowaniu franczyzobiorców sieci, którzy jako mentorzy i opiekunowie stażystów dzielą się swoim doświadczeniem i pomagają budować kompetencje przedsiębiorcze. W trakcie ośmiu edycji programu zorganizowane zostały staże dla 146 Robinsonek i Robinsonów.


Jednym z elementów działań z obszaru zaangażowania społecznego Żabki jest także Program Stypendialny Żabki. Jest on skierowany do ambitnych i uzdolnionych dzieci franczyzobiorców, pracowników i współpracowników, którzy dzięki comiesięcznemu wsparciu mogą rozwijać swoje niezwykłe pasje i umiejętności.