Aktualności, Pomoc dla Ukrainy

Uchodźcy z Ukrainy znajdą zatrudnienie dzięki aktywizacji zawodowej

W czerwcu 2023 r. ok. 54 tys. uchodźców przebywało w centrach zbiorowego zakwaterowania. Z inicjatywy Agencji ds. Uchodźców ONZ, UNHCR oraz Jobs First ruszył właśnie projekt aktywizacji zawodowej 70 Ukraińców, który ma doprowadzić do ich zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

Wielu uchodźców, którzy przebywają obecnie w obiektach zbiorowego zakwaterowania,  boryka się z poważnymi problemami wynikającymi z braku stabilnych warunków mieszkaniowych, co utrudnia im dostęp do edukacji, pracy i ochrony socjalnej.

Rusza pilotażowy projekt aktywizacji uchodźców

W celu promowania niezależności i samodzielności, Agencja ds. Uchodźców ONZ, UNHCR oraz dostawca specjalistycznych usług zatrudnieniowych Jobs First uruchamiają pilotażowy projekt aktywizacji zawodowej uchodźców. Inicjatywa skierowana jest do co najmniej 70 uchodźców z Ukrainy przebywających w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania w Trójmieście, Krakowie i aglomeracji śląskiej. Podstawowym jej celem jest zapewnienie uchodźcom trwałego zatrudnienia, poprzez dostęp do narzędzi aktywizacji zawodowej i możliwości podnoszenia kwalifikacji, w tym szkoleń językowych, za pośrednictwem doświadczonego usługodawcy Jobs First. Chodzi o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, co pozwoli uchodźcom na opuszczenie zbiorowych centrów zakwaterowania i usamodzielnienie.

88% Ukraińców aktywnych zawodowo

– Obecnie w Polsce przebywa ok. 1 mln migrantów wojennych z Ukrainy. Są to osoby, które były zmuszone do ucieczki przed wojną, co sprawiło, że emigrowały w zupełnie innych okolicznościach niż migranci ekonomiczni, którzy dotychczas przyjeżdżali do naszego kraju w celach zarobkowych. Niemniej jednak dane wskazują na duże zaangażowanie uchodźców z Ukrainy na polskim rynku pracy – aż 88% jest aktywnych zawodowo. Jest to jeden z najlepszych wskaźników wśród krajów Unii Europejskiej. Natomiast wiele osób z tej grupy wciąż napotyka poważne trudności w odnalezieniu się na rynku pracy. Osoby przebywające w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania są szczególnie narażone na ten problem ze względu na brak stabilnych warunków mieszkaniowych i sieci kontaktów z osobami z zewnątrz. Aktywizacja zawodowa tej grupy jest dużym wyzwaniem wymagającym zindywidualizowanego podejścia i wsparcia na każdym etapie. Pracodawcy odgrywają dużą rolę w tym procesie i mogą wesprzeć uchodźców w osiągnięciu niezależności i stabilności finansowej. Ponadto w sytuacji braków kadrowych jest to szansa na pozyskanie pracowników i pracowniczek o odpowiednim doświadczeniu zawodowym, kwalifikacjach i motywacji do pracy – mówi Nadia Kurtieva, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Zaproszenie dla pracodawców

Obecny projekt aktywizacji zawodowej uchodźców bazuje na programie „Model aktywizacji zawodowej obywateli Ukrainy” realizowanym przez Konfederację Lewiatan, który doprowadził do zatrudnienia uchodźców z Ukrainy dzięki zaangażowaniu polskich pracodawców:

Firmy, które są zainteresowane zatrudnieniem uchodźców w Trójmieście, Krakowie lub Katowicach, prosimy o kontakt z Pawłem Banczewem, dyrektorem operacyjnym Jobs First: kontakt@jobsfirst.pl.

Zaangażowanie firm może bezpośrednio wpłynąć na zdolność uchodźców do samodzielnego utrzymania się i integracji. Poprzez wspólne działania możliwe jest tworzenie bardziej integracyjnego i wspierającego środowiska, które przyniesie korzyści zarówno pracodawcom, jak i uchodźcom.

Szczegółowych informacji na temat projektu udziela Amadeusz Marzec, Livelihoods & Economic Inclusion Associate, UNHCR: marzec@unhcr.org.