Aktualności

Trendy rekrutacyjne branży finansowej oczami kandydatów

Rynek pracy nieustannie ewoluuje, nie inaczej dzieje się także z branżą finansową, która rozwija się i dynamicznie wdraża innowacyjne rozwiązania. Pracownicy na stanowiskach finansowo – księgowych mierzą się ze zmianami prawnymi, ale także z coraz to nowszymi technologiami, czy systemami. Jakie są aktualne trendy tej branży? Na co zwracają uwagę kandydaci, a co jest ważne dla pracujących już osób? O tym Joanna Owsian, konsultant biznesowy rekrutacji stałej w Manpower.

Jednym z najbardziej dominujących trendów jest wszechstronna cyfryzacja i automatyzacja działań w zespołach zajmujących się finansami, ma niebagatelny wpływ na wzrost efektywności oraz jakości działań, pozwala też na większą elastyczność. Wdrażane narzędzia pozwalają na zaproponowanie innowacyjnych rozwiązań oraz usług, a także większą ich personalizację. Dodatkowo wdrażane nowe technologie wpływają pozytywnie na bezpieczeństwo procesowanych danych, a także ich transparentność. Digitalizacja procesów i działań to bardzo ważny aspekt z perspektywy kandydatów, który wpływa często na końcową decyzję o przyjęciu oferty od potencjalnego pracodawcy. Istotny jest dla nich bowiem poziom rozwoju firmy pod kątem technologii i jej innowacyjności.

Wraz ze wspomnianą cyfryzacją nie możemy zapomnieć o koncepcji Lean, która odpowiada na potrzeby obecnego rynku pracy. Ma ona na celu eliminowanie nieefektywności we wszelkich procesach, skupiając się na możliwie wysokim zachowaniu wysokiej jakości działań. Zachodzące w branży zmiany są idealnym odzwierciedleniem właśnie tej koncepcji, bowiem właśnie usprawnienie procesów pozwala na zaoszczędzenie czasu w codziennej pracy. Co więcej, obniża to także ryzyko błędów. Zaoszczędzony czas pracownicy mogą przeznaczyć na rozwój dodatkowych kompetencji, czy tworzenie strategii optymalizacyjnych dla firmy.

Kolejnym trendem, który możemy również zaobserwować u kandydatów oprócz wspomnianej otwartości na nowe technologię, jest także znajomość kilku języków obcych. I choć znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej dobrym jest naturalnym wymogiem od kandydatów, to kwestia drugiego języka to umacniający się trend. Obecnie coraz częściej poszukiwani są kandydaci posługujący się językiem niemieckim, francuskim, czy duńskim.

Można zauważyć, że firmy z obszaru finansów są coraz bardziej otwarte na elastyczne formy współpracy jak praca zdalna lub hybrydowa, co nie zawsze było tak oczywiste, jak w przypadku innych branż. Jest to związane ze wspomnianą automatyzacją i cyfryzacją wielu procesów organizacji, dzięki którym niezbędna dokumentacja jest dostępna dla pracowników niezależnie od miejsca, z którego wykonują działania. Firmy są świadome tego, że elastyczność pracy jest teraz niezwykle ważna dla kandydatów, dlatego także kładą na nią nacisk. Wskazując na nią w prowadzonych procesach rekrutacyjnych powiększają także swój talent pool, czyli bazę potencjalnych kandydatów zgromadzonych przez rekruterów pod kątem przyszłych projektów rekrutacyjnych

Pracodawcy obecnie rozszerzają działy finansowo–księgowe także o nowe role. Największe zapotrzebowanie obserwujemy aktualnie w zakresie stanowisk związanych z analizą danych, controllingiem oraz analizą ryzyka finansowego. Wynika to z obecnej sytuacji rynkowej, ale także dynamiki zachodzących zmian w zakresie automatyzacji oraz cyfryzacji w branży. Dynamiczny rozwój pozwala na generowanie rozszerzonych analiz, w oparciu, o które realizowane są strategie finansowe dla przedsiębiorstw.

Realizując projekty rekrutacyjne w branży finansowej warto zauważyć, że kandydaci kładą duży nacisk na szkolenia branżowe, które zapewniane są w ramach danej organizacji. Poruszane zagadnienia dotyczą m.in. zmian podatkowych, tych zachodzących w fakturowaniu, rozliczania podatku PIT i CIT, a także podnoszenia kwalifikacji w zakresie stopni certyfikacji księgowych. To niezwykle ważne w dobie tak bardzo dynamicznie zachodzących zmian. Ważne jest dla nich także zewnętrzne wsparcie doradcy podatkowego, z którym mogą się skonsultować w przypadku niejasności. 

Prowadzone procesy rekrutacyjne pokazują, jak ważne jest poznanie stanowiska, jego odpowiednia kalibracja, ale także nadana rola w strukturze firmy. Kompleksowa wiedza ekspertów pozwala na zaproponowanie organizacji odpowiadającego profilem kandydata, a kandydatowi satysfakcjonują go ofertę. Znajomość trendów obszaru finansowego oraz świadomość zachodzących zmian pozwalają na pozostanie na bieżąco z nowinkami rynkowymi, oczekiwaniami firm, ale również tym, co najważniejsze z perspektywy osób poszukujących nowego pracodawcy.