Aktualności, Wieści z firm

Stanowisko Grupy Żabka w sprawie działań związanych z sytuacją w Ukrainie

W pełni solidaryzujemy się ze społecznością ukraińską. Wielu obywateli Ukrainy to nasi pracownicy, franczyzobiorcy lub ich współpracownicy, dlatego niezwłocznie zadeklarowaliśmy gotowość do udzielenia niezbędnej pomocy. Podejmujemy działania, które mają na celu zapewnienie wsparcia osobom osobiście dotkniętym przez te wydarzenia.

Zaangażowanie w bezpośrednie wsparcie instytucji oraz działania podjęte z partnerami

 • Łącznie przekazaliśmy 200 ton żywności o wartości 1,4 mln złotych oraz niezbędnych artykułów higienicznych we współpracy z partnerami: Podkarpacki Urząd Wojewódzki, Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza, Polski Czerwony Krzyż. Nasza pomoc dotarła do m.in. takich miejsc jak: Punkt sztabu kryzysowego podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Korczowej, przejścia graniczne Hrebenne-Rawa Ruska, Dołhobyczów-Uhryniw, Zosin i Dorohusk, a także na dworce PKP w Przemyślu
  i Warszawie. Wysłaliśmy również pomoc dla ludności cywilnej na Ukrainie, która trafi m.in. do Łucka, Kijowa i Dniepra.
 • Przeznaczyliśmy środki finansowe na wsparcie Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. Ponadto, od 3 marca nasi klienci przy okazji wizyty w sklepach sieci Żabka, mają możliwość bezpiecznego przekazania datków za pośrednictwem płatności bezgotówkowych. Można wskazać dowolnie wybraną przez siebie kwotę (kwota minimalna nie została określona), nie ma także konieczności robienia zakupów w sklepach sieci. Zebrane w ten sposób środki zostaną przekazane Polskiej Akcji Humanitarnej oraz Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi.
 • W odpowiedzi na liczne apele organizacji pomocowych zdecydowaliśmy się uruchomić program wolontariatu pracowniczego związanego z sytuacją w Ukrainie. Pracownicy będą mogli m.in. pracować na rzecz współpracujących z nami NGO-sów, a także przy wsparciu i koordynacji zbiórki darów w budynku Centrali naszej firmy.
 • W związku z obecną sytuacją, instrumenty ekonomiczne stają się dla społeczności międzynarodowej kluczowym środkiem dla przeciwstawienia się rosyjskiej agresji na Ukrainę. Mając tę świadomość, podjęliśmy decyzję o wstrzymaniu zamówień produktów pochodzących z obszaru Federacji Rosyjskiej i Białorusi. W konsekwencji będzie wycofywana także komunikacja marketingowa związana z tymi produktami.
 • Zorganizowaliśmy dostawę wody do pociągu PKP Intercity kierowanego do Kijowa.
 • Nasi franczyzobiorcy z Przemyśla, Hrubieszowa, Oleszyc, Ustrzyk Dolnych, Tomaszowa Lubelskiego rozdają w sklepach ciepłe napoje i przekąski. W pozostałych miastach franczyzobiorcy organizują zbiórki oraz dostarczają towar własnymi autami na granicę.
 • W ramach Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji podjęliśmy działania w sprawie wprowadzenia ułatwień w zakresie pozwoleń na pracę dla obywateli Ukrainy oraz ich zamieszkania w Polsce.
 • Dołączyliśmy do ponad 250 organizacji, które zadeklarowały swoją pomoc w ramach inicjatywy „Tech To The Rescue”. Zespół Żabka Future, jednostki biznesowej odpowiedzialnej za innowacje
  i technologie, wyraził gotowość do wspierania pro-bono ukraińskich organizacji pozarządowych
  w zakresie technologii.
 • Jako sygnatariusz Karty Różnorodności poparliśmy stanowisko Forum Odpowiedzialnego Biznesu
  w sprawie wojny w Ukrainie.

Działania wobec pracowników Żabki, pracowników centrów logistycznych oraz franczyzobiorców

 • W porozumieniu z Polskim Czerwonym Krzyżem oraz i Polską Akcją Humanitarną podjęliśmy decyzję o zorganizowaniu zbiórki niezbędnych artykułów, w tym środków opatrunkowych, artykułów higienicznych, kosmetyków, środki czystości, koców i śpiworów. Zbiórka ma miejsce na terenie naszych centrów logistycznych od 2 marca do końca tygodnia.
 • Podjęliśmy decyzję o finansowaniu wynajmu mieszkań dla rodzin naszych pracowników, współpracowników oraz franczyzobiorców, którzy ściągają rodziny do Polski. Organizujemy transport dla rodzin pracowników z granicy do miejsc pobytu w Polsce. Będziemy także dofinansowywać koszty wynajmu mieszkań dla uchodźców z Ukrainy. Dotychczas zorganizowaliśmy zakwaterowanie dla 67 osób, w tym 30 dzieci.
 • Powołaliśmy na terenie centrów logistycznych punkty konsultacyjne, które obsługują pracowników Żabki, pracowników firm mikserskich i transportowych oraz franczyzobiorców. Celem działania punktów jest udzielanie informacji na temat oferowanego przez Żabkę wsparcia w zakresie m.in. pomocy psychologicznej i prawnej, wsparcia logistycznego i materialnego w transporcie osób znad granicy polsko-ukraińskiej, poszukiwania i dofinansowania lokali mieszkaniowych oraz  pozyskiwanie informacji na temat potrzeb osób wymagających wsparcia, zarówno w zakresie wiedzy jak
  i konkretnej pomocy materialnej, prawnej czy logistycznej.
 • W efekcie znacznego zainteresowania wsparciem prawnym uruchomiliśmy specjalną infolinię prawniczą. Infolinia obsługuje wyłącznie kwestie związane z sytuacją w Ukrainie i przeznaczona jest dla pracowników, współpracowników i franczyzobiorców oraz pracowników sklepów Żabka.
 • Jednocześnie wszystkim potrzebującym franczyzobiorcom i sprzedawcom zapewniamy wsparcie psychologiczne. Zaangażowaliśmy się także w poszukiwania psychologów, którzy mogliby pomagać rodzinom na miejscu.
 • Na bieżąco pomagamy w transporcie rodzin naszych pracowników, współpracowników oraz franczyzobiorców z granicy.