Szkolenia, Wieści z firm

Rusza nabór do najnowszego programu  Akademia Menadżera MMŚP- kompetencje w zakresie cyfryzacji!

10 marca 2022 roku rusza nabór do najnowszego programu

Akademia Menadżera MMŚP- kompetencje w zakresie cyfryzacji!

Sprawdź, czy Twoja firma kwalifikuje się do udziału w programie i rozwiń technologię cyfrową w firmie!

Dla kogo dedykowany jest program Akademia Menadżera MMŚP — kompetencje w zakresie cyfryzacji?

Program dedykowany jest dla kadry kierowniczej/menadżerskiej, właścicieli firm oraz osób, które są brane pod uwagę do awansu na stanowisko kierownicze/menadżerskie. Firmy, dla których dedykowany jest program Akademia Menadżera — kompetencje w zakresie cyfryzacji to mikro, małe i średnie firmy z branży usługowej, handlowej oraz produkcyjnej. Warto dodać, że aby wziąć udział w projekcie, trzeba spełniać warunki uzyskania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej.

Jaki jest cel programu Akademia Menadżera kompetencje w zakresie cyfryzacji?

Celem programu AM MMŚP — kompetencje w zakresie cyfryzacji, jest podniesienie kompetencji kadry menadżerskiej i zarządzającej, która w firmie odpowiada za kwestie związane z cyfryzacją. Osoby biorące udział w programie otrzymają wachlarz kompetencji umożliwiających im efektywne i skuteczne zarządzanie transformacją cyfrową w firmie.

Nasza firma „Warto Szkolić” oferuje pełne wsparcie w zakresie realizacji projektu w ramach programu Akademia Menadżera MMŚP — kompetencje w zakresie cyfryzacji. Możesz na nas liczyć od momentu złożenia Formularza Rejestracyjnego u Operatora, po wykonanie niezbędnej w tym projekcie diagnozy potrzeb przedsiębiorstwa, aż do zakończenia usług szkoleniowych!

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z naszym                                   

Kierownikiem Działu Dofinansowań — Agnieszką Beym, tel.577 780 677 lub mailowo pod adresem agnieszka.beym@wartoszkolic.pl