Aktywność Związku

Informacja o powołaniu nowego składu Prezydium

W dniu 5 kwietnia 2022 r. Walne Zgromadzenie Członków Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan powołało na Prezydenta Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan Pana Jacka Silskiego.

W skład Prezydium Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan powołano:

Tomasza Filipowskiego

Pawła Kaźmierczaka

Ryszarda Lorka

Mateusza Mroczkiewicza

Marcina Przesławskiego

Pawła Ratajczaka

Piotra Stawińskiego

Adama Wize