Aktualności

Czwarty pakiet sankcji uderzy w rosyjski sektor energetyczny

Ograniczenie eksportu sprzętu, technologii i usług dla przemysłu energetycznego, które znalazło się w czwartym pakiecie sankcji nałożonych na Rosję, jest decyzją przełomową – uważa Konfederacja Lewiatan.

– W czwartym pakiecie sankcji  wprowadzono zakaz nowych inwestycji w rosyjskim sektorze energetycznym, jak również kompleksowe ograniczenie eksportu sprzętu, technologii i usług dla przemysłu energetycznego. To jest na pewno decyzja przełomowa z punktu widzenia Unii Europejskiej. Oznacza, że takie projekty jak najpierw Nord Stream, a potem jego druga nitka nie będą już mieć miejsca – mówi Adam Dorywalski, ekspert ds. UE w Przedstawicielstwie w Brukseli.

Czwarty pakiet sankcji nałożonych na Rosję:

Zakazuje wszelkich transakcji z niektórymi przedsiębiorstwami państwowymi, na przykład tymi kontrolowanymi przez państwo lub posiadającymi ponad 50% własności publicznej w których Rosja, jej rząd lub Bank Centralny ma prawo do udziału w zyskach, lub z którymi Rosja, jej rząd lub Bank Centralny ma inne znaczące powiązania gospodarcze.

Zakazuje świadczenia jakichkolwiek usług ratingowych oraz dostępu do jakichkolwiek usług subskrypcyjnych związanych z działalnością w zakresie ratingu kredytowego jakimkolwiek osobom lub podmiotom z Rosji.

Rozszerza listę osób związanych z rosyjską bazą obronną i przemysłową, na które nakładane są bardziej rygorystyczne ograniczenia eksportowe dotyczące towarów podwójnego zastosowania oraz towarów i technologii, które mogą przyczynić się do technologicznego wzmocnienia rosyjskiego sektora obronności i bezpieczeństwa. Na liście znajdują się ważne nazwiska z rosyjskiego przemysłu, takie jak Aleksander Szokhin, przewodniczący Rosyjskiego Związku Przemysłowców i Przedsiębiorców (RSPP).

Zakazuje nowych inwestycji w rosyjskim sektorze energetycznym, a także wprowadza kompleksowe ograniczenie eksportu sprzętu, technologii i usług dla przemysłu energetycznego, z wyjątkami stosowanymi w celu zapewnienia kluczowych dostaw energii w Europie, a także w celu zapobieżenia lub złagodzenia skutków zdarzenia mogącego mieć wpływ na zdrowie ludzkie lub środowisko.

Wprowadza dalsze ograniczenia dotyczące przywozu, transportu i świadczenia różnych usług w odniesieniu do niektórych wyrobów żelaznych i stalowych, a także wywozu towarów luksusowych, których wartość przekracza 300 EUR za sztukę, uwzględniając fakt, że dla niektórych pozycji obowiązują różne progi (np: 750 EUR w przypadku artykułów elektronicznych do użytku domowego, 1000 EUR w przypadku aparatury elektrycznej/elektronicznej lub optycznej do zapisywania i odtwarzania dźwięku i obrazu, 50 000 EUR w przypadku pojazdów i 5000 EUR w przypadku motocykli).

Rozszerza listę objętych sankcjami kluczowych oligarchów, lobbystów i propagandystów forsujących narrację Kremla na temat sytuacji na Ukrainie, a także kluczowych firm z sektora lotniczego, wojskowego i podwójnego zastosowania, stoczniowego i maszynowego.

Należy zwrócić uwagę, że po raz kolejny przewidziano okresy przejściowe, aby umożliwić firmom wypowiedzenie istniejących kontraktów.

Poniżej można zapoznać się z dokumentami dotyczącymi czwartego pakietu sankcji UE:

Komunikat prasowy Rady: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/03/15/russia-s-military-aggression-against-ukraine-fourth-eu-package-of-sectoral-and-individual-measures/

Przepisy prawne: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:087I:FULL&from=EN

Ponadto, lista osób i podmiotów objętych sankcjami, opublikowana 11 marca: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2022:084:TOC