Aktualności, Wieści z firm

Beyond.pl pierwszym polskim partnerem VMware Zero Carbon Committed

VMware Zero Carbon Committed to globalny program mający na celu zmniejszenie negatywnego wpływu postępującej cyfryzacji na środowisko naturalne poprzez obniżenie emisji dwutlenku węgla przez partnerów firmy VMware.

Pierwszą firmą w Polsce, który spełniła wymagania programu i dołączyła do inicjatywy jest Beyond.pl, dostawca usług data center i cloud.

VMware Zero Carbon Committed to inicjatywa, w ramach której firmy IT współpracujące z VMware dążą do osiągnięcia pełnej zero emisyjności. Ten cel jest realizowany stopniowo, aż do 2030 roku, kiedy to wszyscy uczestnicy mają polegać wyłącznie na odnawialnych źródłach energii. W tym roku zaangażowani w projekt muszą osiągnąć poziom wykorzystania zielonej energii na poziomie co najmniej 25%. Wymóg ten będzie co roku podnoszony, a postępy partnerów będą weryfikowane przez VMware.

Do tej pory do programu na całym świecie włączyło się 29 partnerów amerykańskiego dostawcy z ponad 10 tysięcznej społeczności. Pierwszym, i jak na razie jedynym, zaangażowanym w projekt dostawcą z Polski jest Beyond.pl, który już teraz spełnia wszystkie kluczowe założenia inicjatywy. Beyond.pl od lat stawia na zrównoważony rozwój, a od 2020 roku zasila swoje obiekty data center wyłącznie zieloną energią, co potwierdzają posiadane gwarancje pochodzenia.

Odpowiedzialność klimatyczna

Od samego początku działalności kierujemy się zasadami zrównoważonego rozwoju. Wszystkie nasze obiekty są tak zaprojektowane, aby osiągnąć jak najwyższą efektywność energetyczną i zminimalizować ślad węglowy generowany przez nasze serwerownie. VMware jest jednym z dostawców technologii, z którymi współpracujemy najdłużej. Dlatego bardzo nas cieszy to, że nasz partner podziela te same wartości i propaguje podejście, z którym się w pełni identyfikujemy. Tego rodzaju inicjatywy są dzisiaj niezbędne, szczególnie że branża ICT ze względu na globalną digitalizację ma coraz większy wpływ na ilość generowanego CO2 i te liczby z roku na rok będą wzrastać. Naszym zdaniem branża, firmy oraz każdy z nas indywidulanie powinien brać coraz większą odpowiedzialność za swój ślad węglowy — komentuje Wojciech Stramski, Prezes Zarządu Beyond.pl, operatora w 100% neutralnie klimatycznie centrów danych.

Nowoczesne centra przetwarzania danych muszą nie tylko stawiać na zrównoważone źródła energii, ale i na technologie pozwalające ją długofalowo oszczędzać. Z tego powodu operatorzy powinni modernizować swoje obiekty i posiadane technologie. Data Center 2 Beyond.pl jest przykładem jednej z najefektywniejszych energetycznie serwerowni w Polsce osiągając PUE na poziomie 1.2 wobec europejskiej średniej na poziomie 1.5-1.6 PUE. Spółka wykorzystuje również ciepło wytwarzane w komorach serwerowych do ogrzewania swojego budynku biurowego zlokalizowanego na terenie kampusu w Poznaniu.

Zrównoważony wpływ na branżę

Program VMware i współpraca z Beyond.pl wpisują się w trend zawiązywania inicjatyw angażujących branżę ICT i data center w zrównoważony rozwój. W zeszłym roku Beyond.pl został m.in. członkiem-założycielem branżowego Climate Neutral Data Centre Pact oraz unijnego European Green Digital Coalition. Tego rodzaju inicjatywy mają na celu nie tylko samo ograniczenie emisji gazów przez dostawców IT, ale również modernizację technologii i wypracowanie transparentnych zasad, które pozwolą ocenić wpływ sektora ICT na środowisko.

 – Cała branża ICT odpowiada już za 1% światowego zużycia energii, a do 2030 roku może zbliżyć się nawet do 10%. To przekłada się na coraz większe emisje CO2 i negatywny wpływ na środowisko. Nie chcemy bezczynnie patrzeć na zachodzące na rynku i w środowisku zmiany. VMware jest zero-emisyjny już od 2018 roku, ale chcemy, żeby cała branża zmniejszała swój ślad węglowy. Dlatego program Zero Carbon Committed zachęca naszych partnerów na całym świecie do korzystania z zielonych źródeł energii.  Jesteśmy w stanie dzielić się naszymi doświadczeniami i rozwiązaniami. Wierzę, że wraz z tak świadomymi partnerami jak Beyond.pl możemy mieć realny wpływ na całą branżę ICT — tłumaczy Adam Sikora, country manager VMware Polska.

Zachęcenie dostawców usług data center i cloud do przejścia na odnawialne źródła energii w perspektywie długofalowej oznacza obniżenie śladu węglowego firm komercyjnych. Dzięki zachowaniu neutralności klimatycznej przez dostawcę usług IT klienci mają pewność, że ich firmowe zasoby utrzymywane w chmurze lub w modelu kolokacyjnym nie zanieczyszczają planety, jak to się dzieje w przypadku emisyjnych partnerów.

Kwestia ekologii i jakości

Na zlecenie VMware analitycy Aberdeen w zeszłym roku przeprowadzili i upublicznili opracowanie „Rynek zrównoważonej chmury”. Instytut zbadał możliwości i wyzwania, jakie stają przed firmami, które dążą do całkowitego ograniczenia emisji CO2. Okazuje się, że proekologiczne działania firm są pozytywne nie tylko dla środowiska, ale i przekładają się na wartość dodaną dla biznesu.

Zdaniem analityków Aberdeen firmy stawiające na zero-emisyjność są bardziej innowacyjne i efektywniej wykorzystują nowe technologie chmurowe.  Z badań wynika, że takie firmy o 50% częściej korzystają z chmur hybrydowych. 60% spośród badanych neutralnych klimatycznie biznesów, lepiej optymalizowało koszty w porównaniu do ich „klasycznych”, emisyjnych odpowiedników. Co więcej, zielone przedsiębiorstwa dwukrotnie częściej wykorzystują wiele chmur na raz (multicloud) i cechują się większą elastycznością.

Więcej o programie VMware można przeczytać pod tym adresem: Zero Carbon (vmware.com).