Aktualności

Badanie zgodności z taksonomią i liczenie śladu węglowego nowym obowiązkiem firm

We wtorek 23 listopada br. odbyło się spotkanie online Grupy eksperckiej/roboczej ds. Zrównoważonego Finansowania działającej w ramach Rady ds. Zielonej Transformacji Konfederacji Lewiatan, w którym wzięła udział Aleksandra Stanek Kowalczyk – Dyrektor Zarządzająca firmy SAPERE – Sustainable Business Solutions oraz Katarzyna Średzińska i Aleksander Łaszek- manadżerowie firmy Deloitte.

Pierwsza cześć spotkania poświęcona była prezentacji narzędzia SREPORT – systemu sprawnego raportowania danych niefinansowych, które umożliwia ocenę firmy pod kątem zgodności z Taksonomią.

W drugiej części spotkania przedstawiciele firmy Deloitte zaprezentowali wnioski z badania Deloitte realizowanego w ramach cyklu edukacyjnego „Klimat na zmiany w biznesie”. Przedstawili w jaki sposób sektor finansowy dąży do neutralności klimatycznej, jak dla tego sektora szacowany jest ślad węglowy, w jaki sposób raportowana jest „zieloność” oraz co w praktyce oznacza bycie „zielonym” i jak zielony jest polski sektor finansowy.

Rada ds. Zielonej Transformacji to Rada o charakterze horyzontalnym składająca się z członków Konfederacji Lewiatan pracująca nad inicjatywami regulacyjnymi i strategicznymi w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Rada składa się z Prezydium Rady oraz Rady Członkowskiej.

Celem pracy Rady jest:

  • Przekazywanie członkom Konfederacji Lewiatan aktualnych informacji nt. poszczególnych inicjatyw w ramach EZŁ mających bezpośredni lub pośredni wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej
  • Opiniowanie i konsultowanie regulacji oraz strategii wchodzących w skład EZŁ, w tym przygotowywanie ekspertyzy merytorycznej
  • Wypracowywanie stanowisk, opinii do regulacji i strategii wchodzących w skład EZŁ
  • Aktywna współpraca z administracją publiczną nad ostatecznym kształtem proponowanych rozwiązań
  • Organizacja spotkań, konferencji itd. w obszarze EZŁ w Warszawie i Brukseli.

W ramach Rady Członkowskiej powołanych zostało 5 grup roboczych/eksperckich:

  • Ambicje klimatyczne – Polityka klimatyczna: jak ambitne cele EU i PL, jakie strategiczne warunki ich przyjęcia z punktu widzenia biznesu, inne;
  • Regulacje – Legislacja/regulacje w obszarze klimat-energia;
  • Polityka przemysłowa – Strategia przemysłowa UE, integracja sektorowa, Innowacje technologiczne, inne;
  • Zrównoważona mobilność – Strategia na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności, Infrastruktura paliw alternatywnych i transeuropejska sieć transportowa, inne;
  • Zrównoważone finansowanie – Odnowiona Strategia Zrównoważonego Finansowania, polityka podatkowa, inne.