Aktualności

ZPPE spotał się z przedstawicielami Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej

Zostały poruszone tematy NABE i utrudnień w inwestycjach w OZE (koncesje off-shore oraz preferencje w dostępie do gruntów należących do KOWR). ZPPE podkreślał, że nie tylko spółki państwowe potrzebują wsparcia na transformację. Powinna być zapewniona jak największa transparentność i konkurencja funkcjonowania NABE, nie powinna otrzymać całości przychodów ze sprzedaży uprawnień do emisji. Nie można też przerzucać wszystkich kosztów na odbiorców końcowych. Przedstawiciele DG COMP byli zainteresowani dodatkowymi informacjami i analizami na temat NABE i jego wpływu na konkurencję (przyznając, że dostępne informacje nie są do końca przejrzyste), a także odbioru społecznego tej sprawy. ZPPE poinformowało, że na tą chwilę nie ma szczegółowych informacji dostępnych na ten temat. Co do odbioru społecznego ZPPE zwrócił uwagę, że pracownicy sektora węglowego chcą wiedzieć w jaką stronę zmierza NABE. Z perspektywy zwykłego obywatela a także wielu przedstawicieli przemysłu istotne jest to, że NABE w połączeniu z dużym wsparciem finansowym będzie prowadzić do niskich cen energii.

W kwestii inwestycji w OZE przedstawiciele ZPPE zwracali uwagę na możliwe zablokowanie inwestycji (może to wynikać z chęci przeczekania, do czasu gdy spółki państwowe będą mogły inwestować). Problemem są kryteria udzielania koncesji dla off-shore (nowe rozporządzenie, przyjęte mimo sprzeciwu Ministra ds. Europejskich) i preferencje dla spółek państwowych do dostępu do gruntów KOWR. ZPPE podkreślał, że przetargu na koncesję off-shore żadna spółka prywatna ani zagraniczna nie ma szans na uzyskanie 100% punktów. Wg. DG COMP w kwestii off-shore kluczowe jest teraz zebranie informacji przez KE, poprosili o przesłanie podsumowania dostępnych informacji i opinii ministra ds. europejskich. Wyrazili gotowość do dalszych spotkań.

Podczas spotkania Dyrekcję Generalną ds. Konkurencji KE reprezentowała Anna Colucci wraz ze współpracownikami, m.in. Peerem Ritterem i Federico Tarantinim.