Szkolenia

Zaproszenie na szkolenie prezentujące możliwości korzystania silnego dofinansowania do usług szkoleniowych dla MMŚP, 8 maja

Aktualnie,

w ramach Bazy Usług Rozwojowych są dostępne środki na poziomie nawet do 60.000 PLN na szkolenia dla pracowników MMŚP, co przy możliwym dofinansowaniu 65%-70% daje ponad 40.000 dotacji dla firmy, dodatkowo cały czas dostępne są środki szkoleniowe z KFS (Krajowego Funduszu Szkoleniowego) w kwocie na poziomie 300% przeciętnego wynagrodzenia / pracownika.

Program seminarium:

10:00 – Otwarcie spotkania, prezentacja Zakładu Doskonalenia Zawodowego

10:15 – Źródła finansowania kursów i szkoleń dla MMŚP – przegląd możliwości

10:45 – Od pomysłu do wdrożenia – procedura wnioskowania, realizacji i rozliczania dotacji szkoleniowej – zasady korzystania z Bazy Usług Rozwojowych i współpracy z operatorami

11:45 – Oferta szkoleniowa i korzyści ze współpracy z ZDZ w kontekście pozyskiwania dotacji

12:15 – Podsumowanie: dyskusja / pytania / odpowiedzi

Podczas spotkania zaprezentujemy pełną ścieżkę skorzystania z dotacji szkoleniowej:

• omówimy jak definiować potrzeby szkoleniowe

• pokażemy jak przygotować wniosek

• wskażemy źródła finansowania i operatorów – instytucje odpowiedzialne za dystrybucje środków

• omówimy umowy o dofinansowanie i promesę zwrotu środków

• pokażemy jak zapisać się na szkolenie dofinansowane

• omówimy dokumentację potrzebną do skutecznego rozliczenia

Czas i miejsce:  

08 maja 2024r, godz. 12:00

Zakład Doskonalenia Zawodowego

Poznań, ul. Metalowa 4

Rejestracja – prosimy o potwierdzenie udziału na adres: 

asystent@wzp.org.pl

Zakład Doskonalenia Zawodowego jest największym w Wielkopolsce organizatorem kursów i szkoleń:

• pilotujemy dofinansowanie obejmujące wszystkie branże,

• organizujemy kursy prowadzące do nabycia kwalifikacji np. UDT, TUV, TDT, ITS, IS Gliwice,

• proponujemy szkolenia skierowane do pracowników różnych działów i szczebli zarządzania np. administracji, księgowości, kadr,

projektowania, produkcji

• promujemy szkolenia z obszaru rozwoju efektywności osobistej.

• realizujemy również tematy szkoleniowe ‘na zamówienie’ wg. zapotrzebowania i pomysłu zlecającego

Zapraszamy.