Szkolenia, Wieści z firm

Zaproszenie na bezpłatny webinar nt. „Kontrole i kary w gospodarce odpadami – cz. II”, 18 listopada

Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan w imieniu r.pr. Joanny Kostrzewskiej oraz dr adw. Lucyny Staniszewskiej współpracujących z Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna, członka WZP Lewiatan – zaprasza serdecznie do udziału w webinarium na temat:

Kontrole i kary w gospodarce odpadami – cz. II,

które odbędzie się w dniu 18 listopada 2021 r. o godz. 10:00.  Webinarium jest bezpłatne.

Planowane są najmniej trzy spotkania, które będą miały na celu przygotowanie przedsiębiorców do kontroli organów inspekcji ochrony środowiska w ich przedsiębiorstwie. Niestety, w polskiej branży gospodarki odpadami wciąż mamy do czynienia z licznymi problemami wynikającymi ze zmieniających się często przepisów prawa, obowiązujących unormowań unijnych, zmieniającej się niekiedy wykładni organów administracji na niekorzyść przedsiębiorców, a także licznych obowiązków dla przedsiębiorców, których nieprawidłowe wykonanie może prowadzić do wymierzenia wysokich sankcji finansowych, a nawet do zaprzepaszczenia szansy na uzyskanie kolejnych zezwoleń.

Dr Krystian Ziemski & Partners Edukacja i Doradztwo sp. k wychodzi naprzeciw tym problemom starając się przybliżyć szerokie kompetencje Inspekcji Ochrony Środowiska, prawa przedsiębiorców podczas kontroli, a także gwarancje dla przedsiębiorców w postępowaniach zmierzających do nałożenia i wymierzenia administracyjnych kar finansowych oraz łagodzenie ich represyjnego charakteru.

Webinarium wpisuje się w aktualne potrzeby przedsiębiorców związane z kontrolami i postępowaniami sankcyjnymi. Z aktualnych planów kontroli organów administracji wynika zwiększona ich częstotliwość, jak i rozległy przedmiot kontroli. Powoduje to liczne zagrożenia dla przedsiębiorców, którzy w trakcie kontroli nie będą należycie przygotowani. Następstwem przeprowadzonej kontroli bardzo często jest postępowanie administracyjne zmierzające do wydania sankcji finansowej, niekiedy bardzo dotkliwej. . Podczas spotkań z cyklu nacisk położony zostanie w szczególności na kwestie związane z kompetencjami inspekcji ochrony środowiska, obowiązkami kontrolowanych a także konsekwencjami wynikającymi z negatywnych ustaleń pokontrolnych. Celem prelegentów jest jak najlepsze przygotowanie przedsiębiorców pozwalające wyeliminować ryzyko nałożenia administracyjnej kary finansowej, bądź co najmniej zminimalizować jej dotkliwość.

Program:

Część II: Nakładanie i wymiar kar pieniężnych w odpadach – praktyka organów

– czy jest możliwe uwolnienie się od odpowiedzialności?
– dyrektywy wymiaru kary pieniężnej
– odstąpienie od nałożenia kary
– mediacja o karę – fikcja, czy rzeczywistość?
– ulgi w wykonaniu administracyjnych kar finansowych jako sposób na przetrwanie działalności gospodarcze

Rejestracja tutaj