Szkolenia

„Własność intelektualna w dobie zmian – innowacje, kreatywność, ochrona” konferencja 26-27 marca

Konfederacja Lewiatan 

zaprasza na konferencję stacjonarną oraz warsztaty tematyczne online

Konferencja stacjonarna, Warszawa 26 marca, 2024 r.
Warsztaty on-line, 27 marca, 2024 r.

Rejestracja Zarejestruj się

Udział bezpłatny

Mocno zmieniająca się rzeczywistość — zwłaszcza pod wpływem transformacji cyfrowej — przewartościowuje relacje w biznesie. Coraz większą rolę jako kluczowy kapitał firm odgrywa własność intelektualna. To innowacje skutecznie chronione systemem prawnym są źródłem rynkowych przewagi coraz częściej decydują o sukcesie firm.

Zagadnienie to wydaje się szczególnie interesujące i ważne, gdy oceniamy je w kontekście naszej obecności w Unii Europejskiej, regulacji wspólnotowych oraz gry rynkowej toczonej wedle różnorodnych wzorców i na skalę globalną. Równie istotne stają się warunki do wypracowywania
i wdrażania innowacyjnych rozwiązań — oparte na współpracy biznesu ze światem nauki, powszechnie obowiązującej ochronie patentowej czy też bezpieczeństwie i prawach konsumentów w zakresie jakości nabywanych dóbr.

Wszystkie te zagadnienia podejmiemy podczas kolejnej edycji konferencji „Własność intelektualna w dobie zmian” organizowanej przez Konfederację Lewiatan. Pierwszy dzień wydarzenia wypełnią wystąpienia ekspertów i praktyków rynku oraz pasjonujące panele dyskusyjne. Drugi dzień z kolei to dostępne online warsztaty merytoryczne.