Aktualności, Wieści z firm

Utrzymanie wysokich standardów. Audyty ISO 27001 i 9001

W dniach 19 marca (Wrocław) oraz 20 marca (Poznań) przeszliśmy pomyślnie przez audyty nadzoru, potwierdzając utrzymanie wysokich standardów zgodności z normami ISO. Audyty te miały na celu zweryfikowanie, czy Talex nadal spełnia wymagania międzynarodowych standardów zarządzania.

Sprawdzenie rygorystycznych norm

Podczas audytów nasza organizacja została dokładnie sprawdzona pod kątem zgodności z normami ISO 27001 oraz ISO 9001. Pracownicy przez dwa dni byli poddawani rygorystycznej ocenie przeprowadzonej przez niezależnego audytora, firmę SGS. Sprawdzone zostały umiejętności związane z przestrzeganiem wdrożonych procedur ISO oraz efektywnym funkcjonowaniem w ramach ustalonych standardów. Audytowane były procedury dwóch norm:

ISO 27001 – System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Ten standard określa wymagania dotyczące skutecznego zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji. Koncentruje się on na zapewnieniu poufności, integralności i dostępności informacji, chroniąc je przed wszelkimi zagrożeniami, zarówno wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi.

ISO 9001 – System Zarządzania Jakością. Jest to jeden z najważniejszych standardów dotyczących zarządzania jakością w organizacji. Norma ta określa wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością, który ma na celu zapewnienie ciągłego doskonalenia procesów i usług, zwiększając satysfakcję klientów i efektywność organizacji.

Potwierdzenie jakości

Dzięki współpracy wszystkich zaangażowanych stron udało się nam zakończyć audyty z sukcesem. Otrzymane certyfikaty stanowią potwierdzenie naszego zaangażowania w utrzymanie wysokich standardów działania oraz gotowości do dalszego doskonalenia.

Wszystkim zaangażowanym w projekt dziękujemy. Praca nad utrzymaniem norm ISO to proces ciągły, w który zaangażowane są wszystkie działy i poziomy naszej organizacji. Dzięki temu nie tylko reagujemy na zmieniające się warunki rynkowe, ale również aktywnie kształtujemy przyszłość naszej firmy, zapewniając sobie i naszym klientom stabilność i konkurencyjność na rynku.