Szkolenia

„Sygnaliści w praktyce – wymogi prawne”, webinar 23 maja

Zapraszamy na webinar „Sygnaliści w praktyce – wymogi prawne” czwartek, 23 maja godz. 11-12 na Platformie ClickMeeting.

Webinar poprowadzą adw. Marcelina Wilczyńska oraz r.pr. Magdalena Sawińska z WB Law Wilczyńska Bruderek Adwokaci Radcowie Prawni.

W trakcie webinaru odpowiemy m.in. na pytania:

  1. Na czym polegają nowe obowiązki pracodawców?
  2. Jak przyjmować zgłoszenia od sygnalistów?
  3. Jak postępować ze zgłoszeniami anonimowymi?
  4. Kto i w jaki sposób prowadzi postępowanie wyjaśniające?
  5. Na czym polega zakaz działań odwetowych?
  6. Kto poniesie karę w związku z brakiem procedury lub jej wadliwym wdrożeniem?
  7. Jak postępować z danymi osobowymi sygnalisty?

Ustawę stosuje się do pracodawców zatrudniających min. 50 pracowników, niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia, w tym również na podstawie umowy cywilnoprawnej oraz współpracowników w ramach kontraktów B2B. Etaty cząstkowe sumują się.

Kryterium zatrudnienia nie ma jednak zastosowania do podmiotów wykonujących działalność w zakresie usług finansowych, bezpieczeństwa transportu i ochrony środowiska, a także do instytucji zobowiązanych w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (ustawa AML). Instytucje takie jak m.in. biura obrotu nieruchomościami, pośrednicy ubezpieczeniowi, kantory wymiany walut, biura rachunkowe oraz fundacje zobowiązane będą wdrożyć ustawę niezależnie od ilości zatrudnionych pracowników.