Szkolenia

RUD- zasady zgłaszania umów o dzieło, webinarium, 3 marca

Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan zaprasza na bezpłatne webinarium z udziałem przedstawicieli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu,  prowadzonym on-line, za pośrednictwem Cisco Webex Meeting.

Temat:       RUD- zasady zgłaszania umów o dzieło.”

Termin: 3 marca 2022r., od godz. 9.00 do godz. 11.00 (szacunkowy czas zakończenia szkolenia)

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 2 marca pod adresem e-mail: poznan1_szkolenia@zus.pl

Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone zwrotnie na skrzynkę.

Miejsce:    Platforma Cisco Webex Meeting  ( link z dostępem na webinarium zostanie przesłany w dniu szkolenia ).

W zgłoszeniu prosimy podać imię i nazwisko osób zgłaszanych na szkolenie, adres e-mail na który zostanie wysłany link do szkolenia oraz dane kontaktowe.

WAŻNE!

Wraz ze zgłoszeniem prosimy przesłać podpisane oświadczenie RODO.

Podpisane oświadczenia proszę odesłać w PDF, może ono zostać podpisane certyfikatem kwalifikowanym lub podpisane oryginalnie i zeskanowane.

Uczestnicy, którzy wraz ze zgłoszeniem nie prześlą oświadczenia, nie zostaną zapisani na szkolenie.