Aktualności

Relacja z webinaru o liczeniu śladu węglowego

We wtorek 7.12.2021 br. Konfederacja Lewiatan zorganizowała webinar poświęcony zagadnieniom liczenia śladu węglowego. Spotkanie było skierowane do członków Rady ds. Zielonej Transformacji i członków Konfederacji Lewiatan. Podczas wydarzenia eksperci z Climate Strategies Poland odpowiadali m.in. na pytania: dlaczego temat śladu węglowego firmy to temat strategiczny, który znacząco wpłynie na prowadzenie biznesu? Dlaczego już dziś warto i trzeba liczyć ślad węglowy, jak się do tego zabrać, co zrobić z wynikami obliczeń i gdzie się spodziewać wyzwań?

Zmieniające się wymogi regulacyjne związane z ochroną klimatu, dla których jednym z narzędzi jest liczenie śladu węglowego, czyli całkowitej sumy emisji gazów cieplarnianych wyemitowanych przez dane przedsiębiorstwo, produkt, usługę, a nawet osoby prywatne, stanowią dla firm nowe wyzwania.

Podczas prezentacji Uczestnicy wydarzenia zadawali ekspertom liczne pytania, co świadczy o tym, że temat jest ważny, a taki webinar potrzebny członkom Konfederacji Lewiatan. 


Rada ds. Zielonej Transformacji to Rada o charakterze horyzontalnym składająca się z członków Konfederacji Lewiatan pracująca nad inicjatywami regulacyjnymi i strategicznymi w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Rada składa się z Prezydium Rady oraz Rady Członkowskiej. 

Celem pracy Rady jest:

  • Przekazywanie członkom Konfederacji Lewiatan aktualnych informacji nt. poszczególnych inicjatyw w ramach EZŁ mających bezpośredni lub pośredni wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej
  • Opiniowanie i konsultowanie regulacji oraz strategii wchodzących w skład EZŁ, w tym przygotowywanie ekspertyzy merytorycznej
  • Wypracowywanie stanowisk, opinii do regulacji i strategii wchodzących w skład EZŁ
  • Aktywna współpraca z administracją publiczną nad ostatecznym kształtem proponowanych rozwiązań
  • Organizacja spotkań, konferencji itd. w obszarze EZŁ w Warszawie i Brukseli.

W ramach Rady Członkowskiej powołanych zostało 5 grup roboczych/eksperckich:

  • Ambicje klimatyczne – Polityka klimatyczna: jak ambitne cele EU i PL, jakie strategiczne warunki ich przyjęcia z punktu widzenia biznesu, inne;
  • Regulacje – Legislacja/regulacje w obszarze klimat-energia;
  • Polityka przemysłowa – Strategia przemysłowa UE, integracja sektorowa, Innowacje technologiczne, inne;
  • Zrównoważona mobilność – Strategia na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności, Infrastruktura paliw alternatywnych i transeuropejska sieć transportowa, inne;
  • Zrównoważone finansowanie – Odnowiona Strategia Zrównoważonego Finansowania, polityka podatkowa, inne.

2021-12-07