Aktualności

Raport Lewiatana: Prognozowane zmiany na rynku pracy wywołane transformacją energetyczną

Zmiany w zakresie zatrudnienia, jakie będą następować w określonych sektorach, wywołane transformacją energetyczną, mogą być konsekwencją zarówno działań podejmowanych przez decydentów (na poziomie unijnym, krajowym czy lokalnym), jak również próbą dostosowania sposobu funkcjonowania danej branży do zmian wynikających ze zmian klimatycznych.

W niniejszym raporcie omówione zostały zagadnienia dotyczące: skali zmian na rynku pracy wywołane transformacją energetyczną w sektorach tj. energetyka, przemysł wydobywczy, transport, budownictwo czy rolnictwo, możliwości zagospodarowania zasobów pracy na przykładzie branży wydobywczej czy w jaki sposób wdrożyć model „od pracy do pracy” w branżach objętych restrukturyzacją.

Pobierz raport >>