Aktualności

Rada Przedsiębiorczości krytykuje bezczynność KRRiT w sprawie TVN7

Rada Przedsiębiorczości wyraża zdecydowany sprzeciw wobec bezczynności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, która wciąż nie wydała decyzji o przedłużeniu koncesji dla kanału TVN7.

Jako przedsiębiorcy zwracamy uwagę, że mamy tu do czynienia z celowym działaniem na szkodę przedsiębiorstwa, jawnym podważaniem bezpieczeństwa obrotu gospodarczego i coraz silniejszym osłabianiem pozycji Polski w oczach krajowych i zagranicznych inwestorów.

Koncern wnioskował o przedłużenie koncesji dla TVN7 już ponad rok temu i wciąż nie doczekał się decyzji. Nie znamy nawet przyczyn jej braku. Wielomiesięczna zwłoka to kolejna próba zakłócenia funkcjonowania amerykańskiej Grupy Discovery, właściciela stacji TVN. Dzieje się to w sytuacji, gdy nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji, nazywana „Lex TVN”, została zawetowana przez Prezydenta RP a obowiązujące przepisy koncesyjne nie uległy żadnym zmianom.

Kanał TVN7 działa w Polsce od 20 lat i nie ma żadnych prawnych przesłanek, które kazałyby pozbawić go koncesji. Działania KRRiT to celowa dyskryminacja legalnie działającego przedsiębiorstwa, a także rażące przekroczenie kompetencji przez organ państwowy.

Przypominamy: Polskę obowiązują umowy handlowe z USA. Odmowa rekoncesji prowadzić będzie do wysokich odszkodowań, za które zapłaci Skarb Państwa, a w konsekwencji wszyscy polscy podatnicy.

Wzywamy KRRiT do uszanowania prawa i natychmiastowego przedłużenia koncesji dla TVN7.

Radę Przedsiębiorczości tworzą: ABSL, Business Centre Club, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Konfederacja Lewiatan, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Rada Biznesu, Pracodawcy RP, Związek Banków Polskich, Związek Rzemiosła Polskiego.

Konfederacja LewiatanOświadczenie Rady Przedsiębiorczości