Aktualności

Przedstawiciele ZPPE spotkali się z Jerzym Buzkiem

Podczas spotkania (1.12) reprezentanci ZPPE przedstawili premierowi J. Buzkowi najważniejsze postulaty w zakresie: przeznaczenia funduszy dostępnych w ramach Fit for 55, definicji efektywnych systemów ciepłowniczych oraz wysokosprawnej kogeneracji, kwestii utworzenia NABE, kryteriów uzyskiwania koncesji dla projektów off-shore oraz ograniczeń w dostępie do gruntów pod inwestycje w OZE dla podmiotów prywatnych i zagranicznych. Na wstępie J. Buzek, zaznaczył, że to bardzo ważne, że o tym rozmawiamy, ponieważ w pierwszym kwartale 2022 r. będzie przestrzeń do zgłoszenia konkretnych poprawek. 13 rozwiązań legislacyjnych trafi wówczas do trilogu. Poprosił o sformułowanie konkretnych poprawek do konkretnych aktów prawnych, zaznaczył, że potrzebuje czasu na zebranie grupy posłów popierających poprawkę, najlepiej z różnych opcji politycznych. Podkreślił, że uwagi Lewiatana dają szansę na stworzenie konkurencyjnego prawa w całej unii. Z jego rozmów z przedsiębiorstwami z innych krajów wynika, że w innych krajach też zdarzają się osłabienia konkurencji i dominacja championów.

T. Surma (ZPPE) zaznaczył, że już trwają prace nad konkretnymi poprawkami, a następnie przeszedł do zagadnień związanych z definicjami efektywnych systemów energetycznych oraz wysokosprawnej kogeneracji. Podkreślił, że ciepłownictwo jest opóźnione w rozwoju, ponieważ do tej pory nie było wysoko na agendzie priorytetów w Polsce. W większości jest wytwarzane z wykorzystaniem węgla. W związku z powyższym ZPPE proponuje, aby przesunąć w czasie wejście w życie nowej definicji efektywnego systemu ciepłowniczego, a także inaczej traktować małe systemy i duże (np. w Warszawie trudno wyobrazić sobie system oparty wyłącznie na pompach ciepła i OZE w krótkim czasie, w mniejszych to jest do zrobienia). Dodatkowo zmiana definicji wysokosprawnej kogeneracji (zmiana wskaźnika) spowoduje, że polskie systemy przestaną być efektywne energetycznie. Zaznaczył, że gaz powinien być paliwem przejściowym, a w ich zamówieniach źródła są hydrogen ready.
J. Buzek zaznaczył, że ważne aby uzasadnić nasze propozycje poprawek. Zadał pytanie, czy czy mocno rozwinięty system ciepłowniczy w Polsce to jest dobry punkt wyjścia do energetyki wodorowej (takie są obiegowe opinie).

W odpowiedzi T. Surma (ZPPE) podkreślił, że jego spółka obserwuje technologię wodorową, uczestniczy w małych projektach. Obecnie nie ma jednak turbiny, która mogłaby pracować w 100% na wodorze. Zgadza się, że PL ma potencjał do technologii wodorowej; na zachodzie są systemy bardziej rozproszone i mniejsze, w odniesieniu do mniejszych systemów zastosowanie np. pomp ciepła jest łatwiejszej, trzeba to wytłumaczyć na zachodzie. P. Aleksandra Jarosińska (ZPPE) podkreśliła natomiast, że zielony wodór wymaga nadmiarowości źródeł OZE, a z tym jest w PL problem. Z kolei W. Graczyk zaznaczył, że sektor ciepłowniczy był traktowany po macoszemu przez ostatnie 30 lat. Teraz zaś podnoszą się głosy ze strony przemysłu, że jest za mało zielonego ciepła, zielonego wodoru i zielonej energii.

W odniesieniu do NABE przedstawiciele ZPPE podkreślali, że to jaki podmiot wytwarza energię nie powinno mieć znaczenia, takie same warunki transformacji dla wszystkich. Tymczasem związkowcy uważają, że wszelkie wsparcie należą się im, tymczasem pracownicy sektora prywatnego też zasługują na wsparcie, np. na przekwalifikowanie. W NABE powinny być co najmniej dwa podmioty i powinna być zapewniona transparencja. NABE będzie finansowane z funduszu transformacji ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2. Nie negujemy powstania NABE, ale zwracamy uwagę na nierówność. Zasygnalizowali także kwestię zawłaszczenia rozwoju OZE przez spółki skarbu państwa (kryteria wydawania koncesji off shore, blokowanie gruntów przez KOWR) oraz konieczność zapewnienia finansowania rozwoju sieci dystrybucyjnych na potrzeby przyłączania OZE oraz efektywność energetyczną. Środki powinny być dystrybuowane lokalnie.

J. Buzek w odpowiedzi na zasygnalizowane problemy zaznaczył, że w większości w nich kwestia niezgodności z prawem UE jest ewidentna. Sprawa koncesji dla off shore już dotarła do zagranicznych inwestorów. J. Buzek dąży do interwencji w tej sprawie na poziomie PE i KE, sprawa jest w toku. Zasady udostępniania gruntów przez KOWR najprawdopodobniej również są niezgodne z prawem unijnym. W odniesieniu do wsparcia finansowego na transformację dla finansowanie spółek prywatnych – za 2-3 tygodnia negocjowane będzie finansowanie na 7 lat. Dofinansowanie dla samorządów w Krajowym Planie Odbudowy zostało zaproponowane całkowicie po linii rządu, jest to jest obszar do interwencji KE (Krajowy Plan Odbudowy jest obecnie zablokowany przez KE). W kwestii NABE i pakiet socjalnego dla górników J. Buzek zaznaczył, że jeszcze nie wiadomo co się wydarzy w kwestii NABE i umowy społecznej w górnikami (rozmowy z KE).