Aktualności

Promocja naboru wniosków na transfer technologii w ramach działania 2.2. POIR.

W imieniu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. przekazujemy informację o ogłoszeniu nowego konkursu na transfer technologii w ramach projektu Sieć Otwartych Innowacji. od  8 października br. zostaje uruchomiony nowy nabór wniosków na transfer technologii w ramach działania 2.2. POIR. 

Projekt nadal skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które stawiają na rozwój technologiczny swoich firm i poszukują finansowania na inwestycje w innowacje.

Katalog kosztów kwalifikowanych w projekcie SOI obejmuje zakup praw własności lub licencji do innowacyjnego rozwiązania. Przedsiębiorcy wciąż będą mogli skorzystać z refinansowania zakupu wartości niematerialnych i prawnych (WNiP, IP) aż do kwoty 200 tys. euro.

W załączniku przesyłam dodatkową informację o konkursie.

Cała dokumentacja dostępna jest na stronie : https://siecotwartychinnowacji.pl/granty-na-transfer-technologii/

+ informacja o ogłoszeniu:  https://siecotwartychinnowacji.pl/aktualnosci/nowy-konkurs-na-transfer-technologii-juz-od-8-pazdziernika/

Pytania można kierować do ARP S.A. również na adres poczty elektronicznej: soi@arp.pl oraz telefonicznie pod numerem telefonu infolinii: (22) 695 37 38 w godz. 8.00-13.00; (22) 695 36 87 w godz. 13.00-16.00.