Aktywność Związku

Prof. dr hab. Marian Gorynia mianowany na Eksperta Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan

Prof. dr hab. Marian Gorynia mianowany na Eksperta Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan.