Szkolenia

Polish Industry Day ’23 – możliwości współpracy polskich przedsiębiorców z NATO

Ministerstwo Rozwoju i Technologii i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – Centrum Rozwoju MŚP zapraszają do udziału w konferencji skierowanej do polskich przedsiębiorców zainteresowanych nawiązaniem współpracy z poszczególnymi agencjami Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego – NATO.

Współpraca z NATO obejmuje szeroki aspekt branżowy, dotyczący towarów i usług codziennego użytku, infrastruktury krytycznej, infrastruktury informatycznej, ochrony cyberprzestrzeni, usług biurowych, budowlanych, szkoleniowych, transportowych i magazynowych, usług doradczych, wsparcia misji pokojowych oraz uzbrojenia.

Wszystkie zakupy dokonywane są na zasadach konkurencyjnych – ogłaszania przetargów, w których mogą uczestniczyć firmy wyłącznie z państw członkowskich NATO. Szczegóły dotyczące pozyskiwania kontraktów w ramach NATO zaprezentują eksperci – pracownicy poszczególnych agencji NATO:

  • NATO Support and Procurement Agency (NSPA), której zakres zamówień obejmuje: systemy i sprzęt wojskowy, ale także usługi konserwacji sprzętu, naprawy, kalibracji sprzętu wojskowego, demilitaryzacji, demontażu urządzeń, utylizacji, usługi w zakresie ochrony środowiska, efektywności energetycznej oraz zarzadzania danymi, wykonanie obiektów kontenerowych i obiektów budowlanych z przeznaczeniem militarnym, realizacji usług w bazach wojskowych, leasing nieruchomości, gastronomii i dostaw żywności, realizacji prac inżynierskich i doradczych, transportu i medycyny;
  • NATO Communications and Information Agency (NCI), której zakres zamówień obejmuje zakup technologii i systemów informatycznych a także szkolenia i techniczne wsparcia w tym zakresie. NCIA jest także odpowiedzialne za intensywny program cyfryzacji NATO i pozyskania rozwiązań w tym zakresie. To obecnie największe najszybciej rozwijający się sektor w NATO;
  • Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (ZIOTP)realizujący na terenie Polski projekty inwestycyjne realizowane w ramach Programu Inwestycji w Dziedzinie Bezpieczeństwa (NSIP), w tym prowadzi postępowania przetargowe na wybór wykonawców robót i dostawców. Do udziału w przedsięwzięciach inwestycyjnych realizowanych w ramach NSIP zapraszani są w pierwszej kolejności Wykonawcy, którzy zadeklarowali chęć współpracy z ZIOTP poprzez złożenie wniosków o umieszczenie w Bazie Informacji o Wykonawcach ZIOTP.

Obecni będą także przedstawiciele Polskiego Funduszu Rozwoju i Departamentu Innowacji Ministerstwa Obrony Narodowej, którzy przybliżą możliwości udziału polskich przedsiębiorców w specjalnych programach akceleracyjnych NATO, w tym akceleratora DIANA i skorzystania z funduszy NATO na rozwój przedsiębiorstwa.

Konferencja odbędzie się w języku polskim i angielskim. W zakresie języka angielskiego, organizator zapewni tłumaczenie.

Wydarzenie odbędzie się w Ministerstwie Rozwoju i Technologii – Sala pod Kopułą (wejście od ulicy Wspólnej).

Termin na rejestrację udziału w wydarzeniu trwa do 16 listopada, do godziny 15.00.

Linki do szczegółowych informacji i rejestracji: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/polish-industry-day-2023
https://www.parp.gov.pl/component/parpevents/?view=details&id=3297#opis