Aktualności

O legislacji i stosowaniu przepisów na spotkaniu Rady Podatkowej Lewiatana

Eksperci Rady Podatkowej spotkali się, aby podsumować ostatnie dwa lata zaangażowania w proces legislacyjny.

Tematem spotkania ekspertów były także bieżące trudności i problemy ze stosowaniem przepisów podatkowych. Ostatni czas był bardzo pracowity, patrząc na listę projektów legislacyjnych.

Podsumowanie działania Rady Podatkowej Lewiatana

Rada Podatkowa w latach 2022-2023 r. zaopiniowała oraz zgłosiła uwagi do co najmniej 20 kluczowych ustaw podatkowych w tym:

  • Polski ład 2.0 (zmiany PIT),
  • Polski Ład 3.0 (zmiany CIT),
  • Ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw – implementacja dyrektyw DAC7,
  • zmiany w Ordynacji podatkowej​,
  • Reforma Unijnego Kodeksu Celnego,
  • przepisy wprowadzające obligatoryjne wystawianie e-faktur – Krajowy System e-Faktur,
  • Slim VAT-3,
  • propozycje pakietu zmian KE VAT in Digital Age.

W sumie w tym czasie przekazała decydentom 64 opinie prawne do proponowanych zmian.

Plany i postulaty na przyszłość

W dyskusji nt. bieżących prac oraz o postulatach na przyszłość członkowie Rady uzgodnili, że biorąc pod uwagę zapaść jakości polskiego systemu podatkowego, należy wciąż apelować do rządzących o:

– zapewnienie partnerom społecznym 30-dniowego terminu na przedstawienie uwag w konsultacjach aktów prawnych oraz innych dokumentów tworzonych w ministerstwach, które mają istotne znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorców,

– wydłużenie okresu vacatio legis dla uchwalanych przepisów podatkowych.

Choć wydawać by się mogło, że są to najłatwiejsze do spełnienia postulaty, to wciąż rządzący nagminnie naruszają te zasady.

W ocenie uczestników spotkania kluczowa jest również praca nad bieżącymi projektami tj. objaśnienia WHT w zakresie beneficial owner, implementacji globalnego podatku minimalnego BEPS 2.0, ale również zmiana tych uchwalonych, które jeszcze nie weszły w życie tj. opodatkowanie VAT w ramach systemu kaucyjnego.