Aktualności, Wieści z firm

Nowy projekt Grupy MTP – „Przekaż dalej”

Nie lubimy marnować żywności, dlatego przekazujemy ją potrzebującym. Z tym przesłaniem stworzyliśmy projekt o nazwie „Przekaż dalej”, który w swoim założeniu ma wspierać ideę niemarnowania wyprodukowanej i niesprzedanej żywności na targach.

Zaczynamy od siebie i w formie pilotażowego działania zobowiązujemy się przekazywać podstawowe produkty dostępne w punktach MTP Cafe na rzecz organizacji pożytku publicznego. Beneficjentami projektu będą potrzebujący z organizacji: Caritas Poznańska i Wielkopolski Bank Żywności.

Za pośrednictwem aplikacji ziofood istnieje możliwość wyboru produktów i sprawnego odebrania przez organizacje. Naszą intencją jest zarządzanie wytworzoną żywnością w zrównoważony sposób. W dalszej kolejności planujemy rozszerzyć projekt o przekazywanie żywności nierozdysponowanej  uczestnikom targów, wydarzeń czy kongresów. Ambicją Grupy MTP jest rozwijanie tego projektu z kontrahentami korzystającymi z naszych usług i rozwiązań.

Wspólnie zadbajmy o zrównoważoną konsumpcję wspierając tych, którzy tego najbardziej potrzebują.

Tym działaniem również wspieramy Planetę i nasze zdrowie!

Instrukcja obsługi

 1. Będąc przedstawicielem Caritas Poznańska lub Wielkopolskiego Banku Żywności masz możliwość zalogowania się pod adresem: http://przekazdalej.ziofood.pl/ do projektu „Przekaż dalej”.
 2. Każda z organizacji ma możliwość wybrania konkretnych pozycji żywieniowych.
 3. Przypisana liczba produktów w konkretnej pozycji nie podlega zmianie.
 4. Zadaniem organizacji w dniu otrzymania powiadomienia dostępności jest wskazanie w przedziale 09- 11.00 dyspozycji pozyskania żywności.
 5. W przedziale 12-13.00 tego samego dnia konieczny jest odbiór wskazanej żywności na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich (pawilon 12)

Regulamin

 1. Grupa MTP będąca operatorem MTP Cafe zobowiązuje się po każdym wydarzeniu przekazywać niesprzedaną żywność w postaci kanapek i ciastek na poczet potrzebujących.
 2. Wszelkie produkty będą posiadały krótki termin do spożycia, stąd ważna jest sprawna logistyka między organizatorem a beneficjentami.
 3. Organizator projektu Grupa MTP za pośrednictwem aplikacji Ziofood daje możliwość organizacjom OPP: Caritas Poznańska i Wielkopolski Bank Żywności wyboru pozycji żywieniowych.
 4. Organizator w każdej sytuacji posiadanej nadwyżki żywieniowej będzie uzupełniał informacje na stronie projektu „Przekaż dalej”.
 5. Zadaniem organizacji jest wskazanie i potwierdzenie pozycji żywieniowych. Wskazany czas to przedział od 9-11.00 w dniu otrzymania powiadomienia od organizatora.
 6. Organizacja przystępując do projektu zobowiązuje się w przedziale od 12-13.00 do osobistego odbioru.
 7. Przekazanie żywności wiążę się z podpisaniem ze strony organizatora i beneficjenta protokołu przekazania, który stanowi załącznik do umowy ramowej z daną organizacją OPP.