Wieści z firm

Nowe życie Hipodromu Wola

Hipodrom Wola stanie się najbardziej prestiżowym i jednym z najnowocześniejszych ośrodków jeździeckich w tej części Europy. 30 czerwca Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę o włączeniu Spółki Centrum Wyszkolenia Jeździeckiego do struktury Grupy MTP, która od lat organizuje największy w Europie Środowo-Wschodniej cykl halowych zawodów jeździeckich CAVALIADA TOUR.

Hipodrom Wola to 46-hektarowy teren, który od ponad stu lat służy działalności jeździeckiej. Mimo że wciąż odbywają się tu zawody konne, prowadzona jest szkółka i działa pensjonat dla koni, ośrodek czasy świetności ma zdecydowanie za sobą, a jego infrastruktura wymaga gruntownej modernizacji. 

Od 2005 roku właścicielem spółki był Samorząd Województwa Wielkopolskiego, który przejął ją od Skarbu Państwa. W listopadzie 2021 radni Sejmiku podjęli decyzję o zbyciu tego majątku, w grudniu tego samego roku zgodę na nieodpłatne nabycie Hipodromu Wola wyrazili z kolei radni Miasta Poznania. W piątek, 30 czerwca Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę o wniesieniu przez Miasto Poznań wkładu niepieniężnego do spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie w postaci udziałów spółki Centrum Wyszkolenia Jeździeckiego Hipodrom Wola sp. z o.o. Oznacza to przekazanie  terenu Hipodromu Wola pod zarząd Grupy MTP, która ma ambitne plany jego modernizacji i rozszerzenia działalności.

Przekazujemy Grupie MTP miejsce o wyjątkowej przeszłości – mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. – Jestem przekonany, że tą decyzją otwieramy przed Hipodromem świetną przyszłość i już wkrótce to miejsce będzie znów przyciągać poznanianki i poznaniaków tak, jak robiło to przed laty

To teren z ogromnym potencjałem. Stworzyliśmy plany, które zakładają, że w ciągu najbliższych 5 lat powstanie tu nowoczesny ośrodek jeździecki – podkreśla Tomasz Kobierski, prezes zarządu Grupy MTP. Zmodernizowane zostaną place zewnętrzne, na których będą się odbywać zawody o międzynarodowej randze, a także istniejące hale i rozprężalnie. Powstanie tu także hotel dla zawodników i pensjonat dla koni. W planach mamy również klinikę dla zwierząt prowadzoną przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.  Będzie to jednocześnie  inkubator przemysłu związanego z końmi i jeździectwem, gdzie będą mogły się rozwijać dedykowane startupy.

W ciągu najbliższych 5 lat Grupa MTP planuje zbudować tu ośrodek jeździecki na światowym poziomie, gdzie będą się odbywać wyścigi konne, zawody w skokach przez przeszkody, powożeniu, ujeżdżeniu i woltyżerce. Inwestycje będą prowadzone etapami, co pozwoli na jednoczesny rozwój kalendarza zawodów. Pierwsze zawody planowane są już jesienią tego roku – dodaje Tomasz Kobierski. 

Hipodrom Wola stanie się także miejscem rekreacji i spędzania wolnego czasu przez mieszkańców Poznania, uprawiania sportu i wydarzeń rodzinnych. Będzie to również przestrzeń organizacji plenerowych wydarzeń targowych np. Narodowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych, wystaw rolniczych i ogrodniczych. To pozwoli czerpać korzyści finansowe, które pozwolą utrzymać ten teren o wyjątkowej przeszłości i funkcji.