Szkolenia

Nowe możliwości dofinansowania – kompetencje w zakresie cyfryzacji – OPERATOR CERTES – nabór od marca

Akademia Menadżera – kompetencje w zakresie cyfryzacji – OPERATOR CERTES

Projekt skierowany jest do mikro, małych i średnich Przedsiębiorców, chcących rozwinąć potencjał kadr kierowniczych, w tym właścicieli przedsiębiorstw, osób zajmujących stanowiska kierownicze lub osób przewidzianych do awansu na stanowiska kierownicze.

W związku z ogłoszeniem naboru w projekcie „Akademia Menadżera – kompetencje w zakresie cyfryzacji” – nabór zostanie ogłoszony pod koniec marca 2022

Przedstawiamy Państwu najważniejsze informacje:

  • Poziom dofinansowania to 80%. Dodatkowo, istnieje szansa otrzymania zwrotu w postaci stawki godzinowej pracowników, którzy biorą udział w szkoleniu w godzinach pracy;
  • Przyznane dofinansowanie będzie można przeznaczyć na usługi doradcze i szkoleniowe z Bazy Usług Rozwojowych;
  • Termin realizacji: Pierwszą usługę należy zrealizować w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy – KOLEJNE W DOWOLNYCH TERMINACH PRZEZ OKRES TRWANIA PROJEKTU!!! PROJEKT TRWA DO 30 września 2023 r.
  • Usługi rozwojowe muszą wynikać z analizy potrzeb rozwojowych firmy w zakresie cyfryzacji oraz mieścić się w opisie kompetencji menadżerskich w zakresie cyfryzacji, który obejmuje:

Zarządzanie transformacją cyfrową, Opracowanie modelu biznesowego, Zarządzanie zmianą, Zarządzanie produktem, Przywództwo i zarządzanie zespołami w wirtualnym środowisku, Marketing w gospodarce cyfrowej, Sprzedaż w gospodarce cyfrowej, Przedsiębiorczość technologiczna, Bezpieczeństwo cyfrowe, Zarządzanie cyfryzacją w inteligentnej fabryce, Zarządzanie procesami w transformacji cyfrowej, Zarządzanie zintegrowanymi danymi.

Maksymalna kwota wsparcia, czyli dofinansowanie wraz z wkładem własnym, przypadająca na jednego Uczestnika/Uczestniczkę projektu (sprawdzenie odbywa się na podstawie numeru PESEL) wynosi 22 500 zł.

Natomiast maksymalna kwota wsparcia przypadająca na Przedsiębiorcę, jest uzależniona od wielkości firmy i wynosi odpowiednio:

mikroprzedsiębiorstwo – 2 800 zł – na Analizę, 64 700 zł na usługi, łącznie: 67 500 zł

małe przedsiębiorstwo – 4 400 zł – na Analizę, 145 600 zł na usługi, łącznie: 150 000 zł

średnie przedsiębiorstwo – 6 000 zł – na Analizę, 144 000 zł na usługi, łącznie: 150 000 zł

W zależności od wielkości firmy do udziału w projekcie można oddelegować osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę .

W zależności od wielości firmy można zgłosić:

Mikro – 3

Mała – 8

Średnia – 8

Rozwój technologii wymaga wykwalifikowanej kadry. Rynek nieustannie się rozwija. Aby sprostać tym zmianom, niezbędny jest wykwalifikowany zespół, który regularnie podnosi swoje kompetencje. Szkolenia realizowane w ramach projektu „Akademia Menadżera – kompetencje w zakresie cyfryzacji” z pewnością w tym pomogą.

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej – zapraszamy do kontaktu!

Warto Szkolić  Sp. z o.o.

Tel. 881 388 884

mail: marta.wesolowska@wartoszkolic.pl