Aktualności, Wieści z firm

Mikronika – Jeszcze więcej stacji z naszą telemechaniką

Po kilku miesiącach oczekiwania inwestor ogłosił wyniki kolejnego dużego centralnego postępowania na dostawę stacji na swoim terenie. Tym razem mowa o dostawie blisko 200x stacji transformatorowych z telemechaniką jak i bez telemechaniki.

Cały wolumen dostaw został podzielony łącznie na 4 niezależne części. Najwięcej stacji znalazło się w zakresie dostaw dla części 1 i 2 (łącznie 136 stacji, w tym blisko 100 z nich z telemechaniką). To właśnie tutaj z najlepszą ceną inwestor wybrał wykonawcę., który do realizacji tego zadania, podobnie jak w przypadku dostawy 711x stacji transformatorowych, na dostawcę układów telemechaniki wybrał Mikronikę.

Warto zaznaczyć, że stacje w niniejszym postępowaniu charakteryzują się zupełnie innymi konfiguracjami niż miało to miejsce ostatnio, co wymagało zaangażowania naszych pracowników przy przygotowaniu kompletu zupełnie nowej dokumentacji (łącznie 27 różnych konfiguracji), aby w ogóle móc wziąć udział w tym przetargu.

W ramach tylko tego postępowania w ciągu następnych dwóch lat sumarycznie dostarczymy szafki telemechaniki dla 96x 3-, 4- i 5-polowych stacji transformatorowych, w których łącznie znajdzie zastosowanie 170x różnych sterowników z serii SO-54SR. Nasz zakres prac i dostaw opiewa tym razem na blisko 2 mln PLN netto.

Oznacza to, że do 2024 roku powinniśmy z samych tylko centralnych przetargów dostarczyć telemechanikę dla ponad 800 stacji transformatorowych i blisko 200 złącz kablowych realizując jednocześnie z powodzeniem regularne dostawy szafek telemechaniki dla dziesiątek nowych oraz modernizowanych obiektów w ramach innych postępowań przetargowych prowadzonych przez największego dystrybutora energii elektrycznej w naszym kraju.