Aktualności, Wieści z firm

Czy warto otworzyć firmę w modelu franczyzowym?

Wśród polskich przedsiębiorców model franczyzowy cieszy się olbrzymią popularnością. W dobie rosnących kosztów prowadzenia działalności i inflacji franczyza stanowi jeden z najstabilniejszych opcji na biznes. Na czym polega i gdzie tkwi jego sukces?

Model biznesowy – co to jest?

Decydując się na prowadzenie własnego biznesu, przedsiębiorca staje przed pytaniem, w jakim modelu biznesowym zamierza działać. Co to oznacza? W dużym uproszczeniu to plan na zarabianie pieniędzy. W takim planie powinny znaleźć się opisy:

buyer person, które zoobrazują potencjalnych klientów. Przygotowując strategię należy odpowiedzieć na takie pytania, jak: ile ma lat, czy ma dzieci, czy jest w związku czy singlem, na jakim poziomie kształtują się jego zarobki, jakie ma wykształcenie, jaki jest status społeczny, w jaki sposób podejmuje decyzje zakupowe, gdzie mieszka, jakie ma pasje etc.

wartości, jaką zamierzasz dostarczać swoim odbiorcom, aby zareagować na ich potrzeby;

metod i narzędzi, które mogą osiągnąć zamierzony cel i wyróżnić się na tle konkurencji;

odpowiedzi, dlaczego potencjalny klient powinien skorzystać właśnie z Twojej oferty.

Taki plan powinien zmieścić się na jednej kartce A4. Mało miejsca wymusza na przygotowującym plan skupiony na najważniejszych punktach.

Model franczyzowy – na czym polega?

Model franczyzowy polega na prowadzeniu działalności gospodarczej pod szyldem sieci, czy tzw. franczyzodawcy. Przedsiębiorca jako franczyzobiorca kieruje firmą we własnym imieniu i na własny rachunek, ale zgodnie z narzuconą z góry koncepcją przez franczyzodawcę. On przekazuje mu swoje know-how oraz pomysł na kierowanie biznesem. Współpraca opiera się na umowie franczyzy.

Istnieje kilka podziałów systemów franczyzowych według różnych kryteriów:

 • według rodzaju działalności:
  • franczyza dystrybucyjna (udostępnienie asortymentu i wiedzy, jak sprzedawać)
  • franczyza usługowa (udostępnienie receptur i zasad świadczenia usług)
 • według rodzaju przekazywanego know-how:
  • franczyza dystrybucji produktu (udostępnienie know-how w postaci asortymentu produktów i usług)
  • franczyza koncepcji działalności (udostępnienie know-how, jak prowadzić działalność)
 • według organizacji systemu:
  • franczyza bezpośrednia (umowa zawierana jest bezpośrednio przez franczyzodawcę z franczyzobiorcą)
  • franczyza wielokrotna (franczyzobiorca wielokrotny tworzy na określonym terenie jednostek systemu franczyzowego)
  • masterfranczyza (franczyzodawca udziela franczyzobiorcy wyłączności na korzystanie z jego pakietu franczyzowego w prowadzeniu działalności na danym terenie)
  • przedstawicielstwo regionalne (polega na wyszukiwaniu nowych i świadczyć pewne usługi funkcjonującym franczyzobiorcom).

Przed rozpoczęciem współpracy w modelu franczyzowym, trzeba dokładnie poznać formy współpracy, który oferuje franczyzodawca i dokładnie zapoznać się z warunkami zapisanymi w umowie. 

Czy warto otworzyć firmę w modelu franczyzowym?

Jak każdy model biznesowy, tak i ten ma swoje zalety i wady. Wśród zalet wyróżniamy:

 • stabilność, 
 • wsparcie ze strony franczyzodawcy, 
 • korzystając ze sprawdzonego rozwiązania ograniczamy ryzyko porażki, 
 • łatwiej wejść na rynek (start z renomą i rozpoznawalnością franczyzodawcy)
 • mniejsze koszty na reklamę i marketing (za kampanie reklamowe odpowiada centrala sieci).

Jakie są wady franczyzy?

 • należy działać ściśle z koncepcją sieci, która sprawuje ciągły nadzór na działalnością franczyzobiorcy, 
 • wysokie opłaty franczyzowe,
 • mimo, że przedsiębiorca działa we własnym imieniu, nie ma wpływu na kształtowanie własnej marki,
 • umowa franczyzowa zawierana jest na czas określony i istnieje możliwość jej nieprzedłużenia,
 • naliczanie kar finansowych za niewywiązywanie się z warunków określonych w umowie. 

Prowadzenie działalności w modelu franczyzowym to dobry sposób na sprawdzenie się, czy prowadzenie własnego biznesu to właśnie “to”. Warto dokładnie przeanalizować każdy model biznesowy, aby wybrać dla siebie najlepsze rozwiązanie.


Kalasoft ERP to obecnie niezbędne narzędzie, które pozwala przedsiębiorcom zachować porządek w dokumentach, usprawnić przepływ informacji, zarządzać pracownikami i kontrolować wszelkie procesy biznesowe. 

Więcej informacji o oferowanych przez Kalasoft Sp. z o.o. rozwiązaniach ERP dla przedsiębiorstw – HMS Solution znajdziecie na  https://www.kalasoft.pl/oferta/kalasoft-erp