Aktualności

Miesięczny Biuletyn nt. dofinansowań i preferencyjnych pożyczek dla przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego

Przedsiębiorcy z Wielkopolski w grudniu br. mogą składać wnioski o dofinansowanie innowacyjnych przedsięwzięć realizowanych w konsorcjach oraz ubiegać się o preferencyjne pożyczki na inwestycje rozwojowe i ekologiczne. W I kwartale 2024 r. spodziewane jest uruchomienie grantów na cyfryzację oraz atrakcyjnych instrumentów dotacyjnych z Krajowego Planu Odbudowy dla szerokiego grona odbiorców.

DOTACJE

Ścieżka SMART – nabór dla konsorcjów na innowacje (nabór aktualny)

15 grudnia br. rozpocznie się nabór wniosków w ramach kluczowego programu wspierającego innowacje w Polsce – Ścieżki SMART, w obecnej rundzie kierowanego wyłącznie do konsorcjów składających się z przedsiębiorców oraz przedsiębiorców i jednostek naukowych lub organizacji pozarządowych  Wspierane będą przede wszystkim prace badawczo-rozwojowe  i/lub wdrożenia innowacji produktowych i procesowych. Opracowywane innowacje muszą być nowe co najmniej w skali rynku polskiego. Dodatkowo możliwe jest sfinansowanie potrzeb związanych z cyfryzacją, efektywnością energetyczną i OZE, internacjonalizacją oraz kompetencjami. Nabór trwa do 8 lutego 2024 r. Czytaj więcej.

Granty na cyfryzację: bezzwrotne dotacje na zakup i wdrożenie oprogramowania (nabór planowany)

W I kwartale 2024 r. spodziewane jest uruchomienie krajowego programu DIG.IT Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP oferującego granty na cyfryzację/informatyzację. Środki z grantu będzie można przeznaczyć w szczególności na zakup i wdrożenie specjalistycznych systemów informatycznych, np. typu ERP, MES, WMS. Dotacja bezzwrotna o równowartości do 200 tys. euro, intensywność wsparcia do 70% kosztów netto. Czytaj więcej.

Krajowy Plan Odbudowy: bezzwrotne dotacje na inwestycje wpisujące się w nurt GOZ (nabór planowany)

W I kwartale 2024 r. startuje finansowany ze środków KPO program Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ.

Nabór dla MŚP wspierać będzie inwestycje zmierzające m.in. do zmniejszenia ilości odpadów, zamykania obiegu poprzez recykling i ponowne wykorzystanie surowców i materiałów, zwiększenia efektywności energetycznej i wykorzystania OZE. Dotacja bezzwrotna do 3,5 miliona zł. Czytaj więcej.

Nabór dla dużych przedsiębiorców wspierać będzie natomiast projekty badawczo-rozwojowe służące opracowaniu technologii w zakresie wykorzystania odpadów jako surowców wtórnych, technologii odzysku materiałowego i zagospodarowanie odpadów przemysłowych. Realizacja przedsięwzięcia obligatoryjnie w konsorcjum z jednostką naukową.

Krajowy Plan Odbudowy: bezzwrotne dotacje dla sektora HoReCa, turystyki, kultury (nabór planowany)

W I kwartale 2024 r. startuje finansowany ze środków KPO program dotacyjny kierowany do branż: hotelarstwo, gastronomia, turystyka, kultura. Bezzwrotne dofinansowanie o wartości do 540 tys. zł będzie można przeznaczyć na inwestycje mające na celu unowocześnienie lub dywersyfikację prowadzonej działalności, obejmujące m.in. roboty budowlane, zakup sprzętu i wyposażenia, montaż instalacji OZE, zakup oprogramowania. Wsparcie udzielane będzie w ramach pomocy de minimis, do 90% kosztów netto inwestycji. Wymagany spadek obrotów w wyniku pandemii COVID-19 w latach 2020-2021. Czytaj więcej.

PREFERENCYJNE POŻYCZKI

Pożyczka EKOenergetyczna (nabór aktualny)

Trwa nabór na Pożyczkę EKOenergetyczną na realizację inwestycji zwiększających efektywność energetyczną, elektromobilność oraz wykorzystanie OZE. Instrument dostępny dla MŚP.  Pożyczka do 1 miliona zł. Preferencyjne oprocentowanie od  0,5%, okres spłaty do 132 miesięcy. Karencja w spłacie kapitału do 18 miesięcy. Finansowanie do 100% brutto z VAT.

Pożyczka Inwestycyjna (nabór aktualny)

Trwa nabór na Pożyczkę Inwestycyjną na finansowanie rozwojowych przedsięwzięć inwestycyjnych, np. zakup maszyn, sprzętu, oprogramowania. Instrument dostępny dla MŚP. Pożyczka do 2,3 miliona zł. Preferencyjne oprocentowanie od 3,18% w skali roku, stałe przez cały okres spłaty. Okres spłaty do 120 miesięcy, karencja w spłacie kapitału do 12 miesięcy. Finansowanie do 100% brutto z VAT.

Pożyczka Prorozwojowa (nabór aktualny)

Trwa nabór na Pożyczkę Prorozwojową na finansowanie przedsięwzięć rozwojowych, np. zakup maszyn, sprzętu, oprogramowania. Możliwe jest także finansowanie wydatków obrotowych do 80% kwoty pożyczki. Instrument dostępny dla MŚP. Pożyczka do 500 tys. zł. Preferencyjne oprocentowanie od 3.81%, okres spłaty do 72 miesięcy. Karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy. Finansowanie do 100% brutto z VAT.

W przypadku zainteresowania ww. programami i chęci pogłębienia informacji zapraszamy do konsultacji z Doradcami partnera ECDF Dotacje lub bezpośrednio z Menadżerem ds. kluczowych Klientów – Mileną Jankowską (nr tel. 509 87 08 36, mail: m.jankowska@ecdf.pl). Konsultacje są bezpłatne.

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej usługi monitoringu dotacji: https://monitoring.ecdf.pl/

– bieżące informacje o planowanych naborach dotacyjnych prosto na skrzynkę mailową.