Szkolenia

Konferencja pt.”Wyzwania, rynku pracy – czy migracja może uratować polską gospodarkę?” 15 listopada

15 listopada 2023 r., godz. 10:00-14:30, Centrum Informacyjne PAIH,
ul. Bagatela 12 w Warszawie
.

Rynek pracy stoi dziś przed ogromnymi wyzwaniami związanymi z deficytem pracowników oraz starzejącą się siłą roboczą. Sytuacja ta staje się coraz bardziej palącym problemem dla polskich przedsiębiorstw. Prognozy przewidują, że liczba Polaków w wieku produkcyjnym będzie stale maleć, a pracownicy będą coraz starsi. To poważne wyzwania dla przyszłości naszej gospodarki.

Jednym z możliwych rozwiązań dla firm jest migracja. Napływ ludności z Ukrainy przed wojną okazał się już ratunkiem dla wielu przedsiębiorstw w Polsce, a obecnie migranci, w tym obywatele Ukrainy, odgrywają coraz większą rolę w naszej gospodarce.

Na Konferencji „Wyzwania rynku pracy – czy migracja może uratować polską gospodarkę?” skupimy się na tematyce wpływu migracji na kształt rynku pracy w Polsce oraz na całym ekosystemie gospodarczym. W trakcie licznych paneli prelegenci odpowiedzą na wiele pytań, w tym:

✅ Czy polityka migracyjna prowadzona przez Polskę odpowiada na realne potrzeby rynku pracy?
✅ Jakie doświadczenia można czerpać z innych państw w zakresie migracji?
✅ Dlaczego niektórzy migranci decydują się opuścić Polskę?
✅ Czy Polska jest liderem w dostępie do naszego rynku pracy dla migrantów, a nasi sąsiedzi oferują bardziej elastyczne rozwiązania?

Więcej informacji oraz agenda wydarzenia.

Wydarzenie jest bezpłatne!