Szkolenia

Konferencja “POLSKA W RUCHU. INFRASTRUKTURA, LOGISTYKA, TRANSPORT”, 18 kwietnia


“POLSKA W RUCHU. INFRASTRUKTURA, LOGISTYKA, TRANSPORT”
18 kwietnia 2024 r., godz. 9:30, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Polski sektor TSL odgrywa niezwykle istotną rolę na rynku Unii Europejskiej, jednakże staje w obliczu licznych wyzwań wynikających z szybko zmieniającej się sytuacji międzynarodowej oraz rosnących wymogów polityki klimatycznej. Aby skutecznie odpowiedzieć na te wyzwania i umocnić naszą pozycję jako lidera rynku, konieczne jest podjęcie dyskusji oraz wspólne poszukiwanie rozwiązań.
sprawdź agendę
Podczas naszej konferencji eksperci, przedstawiciele rządu, biznesu oraz dziennikarze spotkają się, aby omówić najważniejsze kwestie dotyczące rozwoju sektora TSL w Polsce. Przewidujemy dyskusję na tematy związane zarówno z infrastrukturą, jak i regulacjami prawno-ekonomicznymi, które mają istotny wpływ na naszą działalność. Będziemy mieli zaszczyt gościć przedstawicieli transportu morskiego, drogowego, kolejowego, a także sektora rolnego oraz innych segmentów kooperujących ze środowiskiem przedsiębiorców.

Zachęcamy Państwa do udziału w tym ważnym wydarzeniu, które będzie doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, nawiązania nowych kontaktów oraz zaprezentowania swoich punktów widzenia na temat przyszłości sektora TSL w Polsce.
REJESTRACJA