Aktualności, Wieści z firm

Jakie znaczenie dla firm ma Big Data?

Koncepcja Big Data to coraz popularniejszy temat w biznesie. I nie ma się co dziwić, ponieważ informacja stanowi obecnie jedną z największych wartości w kontekście zarządzania, a analiza Big Data pozwala dysponować właśnie ogromną ilością informacji. Organizacje mogą nie tylko w spójny sposób gromadzić dane – w tym z pomocą systemów ERP, MRP czy CRM – ale też bardzo wydajnie je przetwarzać. Czym dokładnie jest Big Data i jak z niej korzystać?

Co to jest Big Data?

Big Data możemy zdefiniować jako bardzo duże, różnorodne oraz zmienne zbiory danych liczone w tera- lub petabajtach. Ich poprawne wykorzystanie jest uwarunkowane stosowaniem zaawansowanych narzędzi do przetwarzania i analityki biznesowej. Zbiory te są tak pokaźne, że ani ludzkie zdolności przerobowe, ani moc obliczeniowa tradycyjnych komputerów nie są w stanie ich przetworzyć. A stanowią one ogromną wartość dla współczesnych przedsiębiorstw.

Skąd gromadzone są tak pokaźne zbiory? Wśród głównych źródeł można wymienić:

 •  pracowników, którzy jako użytkownicy systemów informatycznych do zarządzania wprowadzają firmowe dane;
 •  maszyny z sensorami, będące częścią sieci tworzącej Internet Rzeczy;
 •  statystyki pochodzące z takich baz danych, jak Eurostat czy GUS;
 •  internet.

Big Data a model V

Z terminem Big Data mamy do czynienia od 1999 roku. Od początku nowego tysiąclecia następowały natomiast próby opisania koncepcji dużych zbiorów danych przy pomocy zmieniających się modeli V, wśród których wyróżnimy cechy:

 •  Volume – ilość. Element wskazujący na ogrom zbiorów, które mierzone są w TB lub nawet PB.
 •  Variety – różnorodność. Dane pochodzą z bardzo wielu różnych źródeł.
 •  Velocity – szybkość. Zbiory powstają z dużą prędkością oraz muszą być przetwarzane w czasie rzeczywistym.
 •  Variability – zmienność. Cecha ta oznacza, że wartość przetwarzanych danych ulega ciągłym zmianom zależnie od momentu wykorzystania i kontekstu.

Na przestrzeni lat liczba elementów „V” opisujących Big Data zwiększała się, wynosząc już nawet 42 V.

Jak korzystać z danych w procesie zarządzania?

Big Data jest powszechnie wykorzystywane w gospodarce, praktycznie w każdej branży. Z wielkich zasobów danych czerpią m.in. rynki finansowe, ochrona zdrowia, systemy bankowe, transport oraz przemysł (Przemysł 4.0). Jest to możliwe, dzięki zaawansowanym narzędziom analitycznym Business Intelligence, sztucznej inteligencji czy Internetowi Rzeczy (IoT). Oprogramowania dedykowane przetwarzaniu tak pokaźnych danych pozwalają na pozyskanie informacji na temat m.in.:

 •  zapotrzebowania materiałowego i produkcyjnego,
 •  okresów potrzebnych do realizacji określonych procesów,
 •  zużycia zasobów,
 •  efektywności zespołów,
 •  trendów rynkowych.

Co istotne, zbiory danych służą także analityce predykcyjnej, dzięki której przedsiębiorstwa mogą przewidywać scenariusze i prognozować przestoje, opóźnienia, sprzedaż, rotację towarów, wolne zasoby kadrowe i nie tylko.

Dla jakich firm?

Big Data to temat, który przewija się bardzo często w rozmowach dotyczących przepisów UE z zakresu ochrony danych osobowych. Jest to tym bardziej istotne, jeżeli weźmiemy pod uwagę jak wiele informacji na nasz temat nieustannie zbierają i wykorzystują w marketingu oraz sprzedaży tacy giganci technologiczni jak Google czy Facebook. Firmy globalne mogą używać zbiorów Big Data by poznawać zainteresowania konsumentów, ich preferencje i zachowania zakupowe oraz obecne potrzeby, i w ten sposób tworzyć podstawę dla efektywnych ofert, reklam oraz obsługi klienta.

Warto mieć jednak na względzie, że taka metoda działania nie jest zarezerwowana wyłącznie dla wielkich korporacji. Z Big Data z powodzeniem mogą korzystać również firmy z sektora MŚP, by odpowiednio czerpać z historii zakupowych klientów i tworzyć spersonalizowane ścieżki zakupowe oraz poprawiać strategię cross- oraz up-selling. A sprzedaż to tylko jeden z wielu możliwych obszarów wykorzystania. Dane z powodzeniem może być też wykorzystywane w produkcji, serwisowaniu, obsłudze klienta, budowaniu nowych strategii biznesowych czy zarządzaniu finansami.