Aktualności, Wieści z firm

Jak rozumiemy praktyczność? Poznaj model kształcenia praktycznego w Collegium Da Vinci!

Ciekawość, innowacyjność, bliska współpraca z biznesem – to właśnie te wartości od samego początku stoją u podstaw funkcjonowania Collegium Da Vinci. Precyzyjnie wyrażone zostały w oficjalnej strategii rozwoju uczelni na lata 2020-2022, w której to właśnie praktyczność stanowi jednocześnie narzędzie i cel.

Sprawdźmy, czym dokładnie jest model kształcenia praktycznego w Collegium Da Vinci!

Według raportu przygotowanego przez World Economic Forum (Future of Jobs Report 2016) w XXI wieku aż 30% wcześniej poszukiwanych przez pracodawców kompetencji zostanie zastąpionych przez kompetencje społeczne – motywowanie, inteligencję emocjonalną, komunikację, nauczanie innych i współpracę.

W Collegium Da Vinci od zawsze wierzymy, że kluczem do skutecznej edukacji efektywnych, wydajnych i zadowolonych z pracy pracowników jest nie tylko nauka poprzez praktykę, ale przede wszystkim rozwój kompetencji w oparciu o indywidualne talenty każdego ze studentów. Talenty, które zostaną wykorzystane i rozkwitną wyłącznie dzięki praktycznemu podejściu do nauczania.

Stąd też rozwiązanie, jakim jest macierz praktyczności: dziesięć kryteriów praktyczności zajęć w Collegium Da Vinci.

Czym jest macierz praktyczności?

To dziesięć najważniejszych kryteriów zajęć praktycznych (przypisane im założenia związane z pracą ze studentami, planowane efekty, wykorzystywane narzędzia).

By przedmiot został uznany za zgodny z wymogami praktyczności, musi spełnić trzy z nich:

 • zasadę feedbacku,
 • narzędzia pracy projektowej,
 • odpowiednie kompetencje prowadzącego.

Praktyczność poszczególnych zajęć mierzona jest i oceniana właśnie według tych obiektywnych wskaźników:

 • Wyzwanie projektowe ze strony partnera biznesowego CDV

Kryterium to zakłada angażowanie studentów w realne wyzwania partnerów biznesowych Collegium Da Vinci. Młodzi ludzie dostają szansę zajrzenia za kulisy biznesowych projektów i realizację złożonych zadań na określonych warunkach. Poznają konkretne case’y, chłoną doświadczenie praktyków biznesu, poznają biznesowe realia, które niebawem spotkają ich w codziennej pracy.

 • Aktywna współpraca z biznesem

Przedstawiciel biznesu aktywnie uczestniczy w realizacji projektu – jest jego merytorycznym opiekunem. Towarzyszy studentom w najważniejszych etapach pracy: kick-offie, debriefingu, konsultacjach i przy odbiorze prac. Wskazuje drogie, odpowiada na pytania, przekazuje wiedzę.

 • Realne wdrożenie

Realizowany projekt musi być gotowy do wdrożenia, spełniać wszelkie warunki i wytyczne. To właśnie partner biznesowy CDV, czyli instytucja, która najlepiej zna swoje środowisko, wybiera projekt, który zdecyduje się wdrożyć.

 • Feedback

Jednym z kluczowych elementów praktycznego modelu zajęć jest budowanie kultury feedbacku ze strony prowadzących i między studentami. Praktyczne zajęcia dają możliwość przekazania wszelkich uwag, sugestii, zadania pytań, uzyskania konkretnych odpowiedzi i udoskonalania realizacji. Kształtują asertywne postawy w zespole, uczą sztuki dyskusji.

 • Prezentacja finalnego rozwiązania

Dbamy o to, by cykl życia prac naszych studentów nie kończył się w szufladzie prowadzącego zajęcia. Dbamy o tworzenie przestrzeni, w której szersze gremium odbiorców – studentów, wykładowców, partnerów biznesowych – może zapoznać się z efektami ich działań. To doskonały impuls motywacyjny!

 • Certyfikat

Certyfikat to cenne pisemne potwierdzenie zdobytych przez studentów kompetencji, umiejętności i doświadczeń. Wydawane jest we współpracy z konkretnym partnerem biznesowym CDV, doskonale uzupełniając portfolio studenta.

 • Interdyscyplinarny zespół

Wyjątkowe narzędzie inspirujące do wymiany wiedzy z różnych obszarów. W ramach realizacji zadań dajemy szansę spotkania studentów z różnych kierunków, którzy tworzą interdyscyplinarny zespół działający w ramach jednego projektu. Współpraca, impulsy do rozwoju, multidyscyplinarność – to nie tylko symulacja nadchodzącego życia zawodowego, ale i bezcenne, rozwijające doświadczenie.

 • Dobór zespołu – w oparciu o test Gallupa

Interdyscyplinarny zespół działa sprawnie, jeśli kompetencje jego członków doskonale się uzupełniają. Właśnie dlatego w Collegium Da Vinci stawiamy na zidentyfikowanie indywidualnych talentów według badania Clifton StrengthsFinder. Efektem jest powołanie drużyny w oparciu o dominujące grupy talentów (skupionych wokół myślenia strategicznego, wywierania wpływu, wykonywania, budowania relacji), a co za tym idzie – stworzenie elastycznego zespołu gotowego na wszelkie wyzwania.

 • Narzędzie pracy projektowej

Głęboko wierzymy w sens przekłuwania teorii na praktykę. Dlatego w Collegium Da Vinci kładziemy nacisk na skuteczne wykorzystanie odpowiednich narzędzi do realizacji celów dydaktycznych. Rozwiązania te wspierają pracę w zespole, kreatywność i innowacyjność czy kompetencje fachowe (graficzne, informatyczne, badawcze), wyjątkowe znaczenie mając w czasie nauki zdalnej.

 • Kompetencje prowadzącego

Wysokie oczekiwania stawiane prowadzącym są kluczem do dobrze przekazanej wiedzy i zadowolenia studentów. Niezbędnym elementem jest weryfikacja kompetencji prowadzącego: jego dorobku naukowego, stażu pracy, znajomości narzędzi wspierających pracę w zespole i wysokich kompetencji społecznych. Subiektywne opinie sprawdzają ankietowe pomiary poziomu satysfakcji studentów.

Ciekawi Cię, jak realizujemy zasady praktyczności na poszczególnych kierunkach?

Dowiedz się więcej o naszych studiach I i II stopnia oraz ofercie studiów podyplomowych! Studia I stopnia Studia I stopnia Studia II stopnia Studia II stopnia Studia podyplomowe Studia podyplomowe Executive Master of Business Administration