Szkolenia

Global Anti-Illicit Trade Summit, Central and Eastern Europe, 8 listopada

Z każdego euro PKB wypracowanego w Unii Europejskiej 1 eurocent trafia do rąk handlarzy podrobionym lub przemyconym towarem. W 2019 roku Światowe Forum Ekonomiczne oszacowało, że skala obrotu nielegalnymi dobrami może być wyższa niż dochód wypracowany łącznie przez gospodarki Brazylii, Włoch i Kanady. Przeciwdziałanie poważnemu problemowi, jakim jest obrót nielegalnie wprowadzanymi na rynek dobrami konsumpcyjnymi, wymaga wspólnego wysiłku i skoordynowanych działań pomiędzy władzami i instytucjami krajów dotkniętych tym zjawiskiem.

W czwartej odsłonie Global Illicit Trade Summit brytyjski tygodnik biznesowy The Economist przenosi dialog do Europy Środkowej i Wschodniej i zaprasza do dyskusji na temat zwalczania nielegalnego handlu. Zapraszamy przedstawicieli biznesu, rządu, organizacji międzynarodowych, organów ścigania i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego na eksperckie dyskusje i panele dotyczące:

  • Wymiany najlepszych praktyk
  • Prezentacji sukcesów i rezultatów
  • Analizy wyzwań związanych z walką z nielegalnym handlem
  • Przeanalizowania, w jaki sposób można wzmocnić współpracę międzynarodową
  • Omówienia działań, które można podjąć dziś, jutro i w przyszłości w celu zwalczania nielegalnego handlu.

Wydarzenie zgromadzi kluczowych branżowych ekspertów, którzy podzielą się wiedzą i spostrzeżeniami na temat rozwiązania problemu nielegalnego handlu w regionie CEE.

Dla chętnych do wzięcia udziału w wydarzeniu zostały jeszcze ostatnie miejsca. Zapraszamy do rejestracji:

Patronem konferencji jest Konfederacja Lewiatan.