Aktualności

„Europe-Poland-Ukraine. Rebuild Together”. Ukraińskie i polskie władze i przedsiębiorcy o przyszłej współpracy i odbudowie Ukrainy

Wojna o wolną i w pełni suwerenną Ukrainę wciąż trwa. Niezależnie od tego, ile czasu zajmie ostateczne odepchnięcie agresora, równolegle z walką na froncie Ukraina musi podjąć wspólnie z sojusznikami ogromny wysiłek odbudowy kraju, powrotu na ścieżkę dobrobytu i szybkiej integracji z Unią Europejską.

Mając to na uwadze, 6 lipca we Lwowie odbyła się pierwsza konferencja z cyklu „Europe-Poland-Ukraine. Rebuild Together” organizowanych przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. 8 lipca odbędzie się kolejna w Kijowie, tym razem połączona z otwarciem Biuro ZPP.

Oba wydarzenia mają zgromadzić przedstawicieli czołowych polskich, ukraińskich stowarzyszeń biznesowych i przedstawicieli władz obu krajów. Spotkania mają pomóc w zdefiniowaniu wszystkich potrzeb, szans, oczekiwań i priorytetów odbudowy Ukrainy i dostępnego wsparcia ze strony Europy.

Jak zauważył Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) – „Jedynym sposobem na zabezpieczenie się naszych krajów przed Rosją jest silna armia. Aby mieć silną armię – potrzebna jest silna gospodarki, która będzie w stanie ją finansować. Jednym ze środków, który pomoże w realizacji tego celu jest ścisła polsko-ukraińska współpraca biznesowa. Animowanie i rozwijanie tej współpracy to jedna z naszych misji.”

Wśród gości prelegentów na konferencji we Lwowie był Andrij Moskalenko, I Zastępca Prezydenta Lwowa ds. rozwoju gospodarczego oraz J.E. Eliza Dzwonkiewicz, Konsul Generalny RP we Lwowie .

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) jest naturalnym partnerem w budowaniu relacji polskiego i ukraińskiego biznesy w tym wyjątkowym dla obu krajów czasie. ZPP to najszybciej rozwijająca się organizacja pracodawców w Polsce. ZPP zrzesza obecnie 17 organizacji regionalnych i 22 organizacje branżowe. Jest członkiem Rady Dialogu Społecznego. Celem ZPP jest promocja wolnego rynku, uczciwej konkurencji, stabilności prawnej i przejrzystości gospodarczej. ZPP jest reprezentowane w Brukseli poprzez swoje przedstawicielstwo, członkostwo w European Enterprise Alliance oraz członkostwo w SME Connect. Związek ma dwóch przedstawicieli w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym.

Konferencje we Lwowie i Kijowie są również okazją do oficjalnego otwarcia przedstawicielstwa ZPP w Kijowie. Biuro ma zapewniać wsparcie firmom ukraińskim, które szukają sposobu na wejście na rynki europejskie, otwarcie swoich przedstawicielstw w Polsce, ale również ma na celu ułatwienie polskim firmom nawiązania stałych i bezpośrednich relacji z firmami na Ukrainie.

Przedstawicielstwem ZPP na Ukrainie pokieruje Nazar Bobicki, wieloletni i doświadczony międzynarodowy specjalista z zakresu dyplomacji i relacji handlowych. Nazar Bobitski pracował m.in. jako dyrektor brukselskiego Biura Ukraińskiego Stowarzyszenia Biznesowo-Handlowego, Kierownik sekcji handlowo-ekonomicznej Misji Ukrainy do Unii Europejskiej w Brukseli oraz kierownik wydziału współpracy handlowej, gospodarczej i sektorowej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Ukrainy.

…..

Kontakt w Kijowie:  Nazar Bobitski: Telefon:+380 67 172 03 64, Email: n.bobitski@zpp.net.pl

Kontakt w Warszawie: Maja Charenza, Telefon: + 48 510 136 429, Email: m.charenza@zpp.net.pl