Aktualności

Bez wsparcia kompetencji cyfrowych grozi nam bezrobocie technologiczne

• Mimo postępującej cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji, firmy raczej planują wzrost zatrudnienia lub utrzymanie go na dotychczasowym poziomie, niż zwolnienia.
• W krótkiej perspektywie zmiany technologiczne prawdopodobnie będą miały pozytywny wpływ na rynek pracy. Dopiero brak systemu wsparcia kompetencji cyfrowych może prowadzić do bezrobocia technologicznego – uważa Konfederacja Lewiatan.

– Z badań jednoznacznie wynika potrzeba wsparcia firm w transformacji technologicznej – cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji. Przedsiębiorstwa mają świadomość konieczności inwestycji w transformacje technologiczne i planują takie w najbliższym czasie. Myśli o tym blisko ¾ firm z takich branż jak przemysł, motoryzacja, finanse i ubezpieczenia, zdrowie, handel, usługi dla biznesu. Pandemia przyspieszy pewne procesy, ale nawet niezależnie od niej wiele firm myśląc o rozwoju i inwestycjach wskazuje na automatyzację procesów i robotyzację. Mimo, że stereotyp zastępowania pracy ludzkiej pracą robotów wciąż działa na wyobraźnię, to z badań wynika, że firmy raczej planują wzrost zatrudnienia lub utrzymanie go na dotychczasowym poziomie, niż zwolnienia – podkreśla prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan i członek THINK TANK-u Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Głównymi barierami w adaptacji do zmian technologicznych mogą być wysoki poziom wykluczenia cyfrowego polskiego społeczeństwa (nasz kraj zajmuje w UE szóste miejsce od końca w rankingu Digital Economy and Society Index) oraz brak systemowej wizji rozwoju sektora publicznego jako partnera sektora prywatnego.

– Okazuje się, że oprócz wsparcia dla twardych projektów i wdrażania nowych technologii i automatyzacji lub robotyzacji procesów, największym wyzwaniem jest luka kwalifikacyjna i brak najwyżej klasy specjalistów, który umieją zaprojektować, wdrożyć i rozwijać nowe technologie. Firmy mówią o nowych zawodach, ale to lista, której próżno szukać w Polskiej Klasyfikacji Zawodów. Trudno też poza firmami znaleźć miejsce ich wykształcenia. To pokazuje prawdziwą skalę wyzwań dla rynku pracy i gospodarki, ale i dla nauki, która skazana jest na rozwijanie współpracy z biznesem – dodaje prof. Jacek Męcina.

Badanie firm – liderów transformacji technologicznej, które wdrażają programy automatyzacji, cyfryzacji lub robotyzacji w kluczowych branżach produkcji i zaawansowanych usług, zrealizowali Uniwersytet Warszawski, Konfederacja Lewiatan i ABSL.
Konfederacja Lewiatan