Aktualności

Bez firm prywatnych trudno cyfryzować edukację

Bez aktywności firm prywatnych cyfryzacja szkół i procesów nauczania nie mogłaby przebiegać tak sprawnie jak dotychczas. Dzięki współpracy międzysektorowej te procesy można przyspieszyć – uważa Konfederacja Lewiatan.

– Istnieje wiele nowoczesnych rozwiązań wspierających kreowanie kompetencji przyszłości, w tym kształtowanie postaw przedsiębiorczych i umiejętności cyfrowych. Wykorzystanie ich w procesie edukacji może być silnym impulsem do rozwoju uczniów – podkreśla Małgorzata Lelińska, wicedyrektora departamentu funduszy europejskich Konfederacji Lewiatan, koordynatorka prac grupy firm z obszaru Edtech, zrzeszonych w Konfederacji. – Konieczne jest jednak usprawnienie przepływu informacji między decydentami a rynkiem oraz silniejsza koordynacja programów skierowanych na ten obszar – dodaje.

Kryzys związany z Covid-19 skłonił wiele małych i średnich firm Edtech do nawiązania ścisłej współpracy z administracją publiczną, wspierania szkoleń online dla nauczycieli oraz dostarczania atrakcyjnych cyfrowych treści edukacyjnych.

– Naszym zdaniem istnieje potrzeba silnego impulsu ze strony administracji dla dalszego rozwoju branży Edtech w Polsce. Wsparcie ze strony sektora publicznego i otwarcie się na większą oraz stałą współpracę zwiększy skalę i potencjał rozwoju firm ze środowiska nowoczesnej edukacji cyfrowej – podkreśla Małgorzata Lelińska.

Z analizy Fundacji Startup Poland wynika, że największa część polskich firm Edtech-owych oferuje rozwiązania służące do nauki programowania. Odsetek takich firm – prowadzących szkolenia, kursy i szkoły kodowania – stanowi obecnie w Polsce ponad 22%. Na podobnym poziomie plasują się narzędzia skategoryzowane jako wsparcie HR. Pod tą nazwą kryją się zazwyczaj różnego rodzaju materiały multimedialne, które mają za zadanie wesprzeć rozwój pracowników, ich karierę i zagwarantować wsparcie mentoringowe – wskazują autorzy raportu „Czy polskie spółki Edtech mają szansę odmienić oblicze światowej edukacji?”. Trzecią najliczniejszą grupę stanowią w Polsce (17,5%) producenci lub dystrybutorzy sprzętu i gadżetów służących do nauki – od multimedialnych tablic, monitorów, tabletów, przez interaktywne zestawy do nauki dla szkół.

Według szacunków Komisji Europejskiej, sektor odnotował 15% wzrost inwestycji w 2021 roku, a globalne inwestycje w obszarze edukacji technologicznej mają osiągnąć ponad 87 miliardów dolarów w nadchodzącej dekadzie. Z danych Global Market Research wynika, że w 2020 r. wartość rynku Edtech przekroczyła 250 mld dolarów. Dodatkowo, kryzys i zwiększone wykorzystanie technologii cyfrowych w edukacji i nauczaniu przyniosły wiele wyzwań związanych z wykorzystaniem Edtech, co wpłynie na rozwój sektora w Polsce.

Konfederacja Lewiatan od kilku miesięcy aktywnie wspiera i stymuluje rozwój edukacji cyfrowej, oferując firmom Edtech-owym wymianę wiedzy eksperckiej, networking, udział w konsultacjach społecznych nowych programów i instrumentów finansujących rozwiązania technologiczne oraz skalowanie biznesu.

Niedawno gościem firm Edtech, zrzeszonych w Lewiatanie, była Justyna Orłowska, szefowa Centrum GovTech, pełnomocniczka Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech, a jednocześnie pełnomocniczka ministra edukacji i nauki do spraw transformacji cyfrowej,