Aktywność Związku

Aktywność władz

19 sierpnia, mec. Paweł Kaźmierczak i dr Bartosz Stasch wzięli udział w spotkaniu z Piotrem Śledziem prezesem firmy IT.integro oraz Dorotą Pawlaczyk z Biura Rachunkowego Perfekt i omówili temat stypendiów/grantów dla młodych naukowców.

24 sierpnia, dr Bartosz Stasch spotkał się z Prorektorem prof. WSUS dr Ryszardem Haynem. Tematem spotkania było omówienie uruchomienia nowego kierunku studiów podyplomowych.