Szkolenia

„Legalność zatrudniania cudzoziemców w Polsce, z uwzględnieniem aktualnych zmian od 2022r.” webinar, 9 września

Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan zaprasza na bezpłatne webinarium z udziałem przedstawiciela Okręgowej Inspekcji Pracy w Poznaniu, prowadzonym on-line, za pośrednictwem Platformy Click Meeting.


Temat:                      

„Legalność zatrudniania cudzoziemców w Polsce, z uwzględnieniem aktualnych zmian od 2022r.”
 
Prelegentka:              Michał Biernat – Starszy Inspektor Pracy.
 
Termin: 9 września 2022r., od godz. 10.00 do godz. 13.00    (przewidywany czas szkolenia)
 
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia  8 września pod adresem e-mail: asystent@wzp.org.pl 
 
W zgłoszeniu prosimy podać imię i nazwisko osób zgłaszanych na szkolenie, adres e-mail na który zostanie wysłany link do szkolenia.
 
Link z dostępem na webinarium zostanie przesłany dzień przed terminem webinarium.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Prawo do przebywania cudzoziemców na terenie Polsce

 • Obywatele Unii Europejskiej, EOG, Szwajcarii.
 • Obywatele państw: Armenii, Białorusi, Ukrainy, Gruzji, Rosji, Mołdawii. Wielkiej Brytanii.
 • Obywatele pozostałych państw.
 • Rodzaje pobytów.
 • Przedłużenie pobytu na terenie RP w okresie pandemii.

2. Uprawnienia cudzoziemców do wykonywania pracy na terytorium RP

 • Praca w Polsce obywateli Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin.
 • Obywatele państw Armenii, Białorusi, Ukrainy, Gruzji, Rosji, Mołdawii. Wielkiej Brytanii.
 • Zawody, w wykonywaniu których cudzoziemcy nie muszą uzyskiwać zezwolenia
 • Zmiany w zakresie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy od 29 stycznia 2022r.
 • Rodzaje zezwoleń na pracę.
 • Zmiany w zakresie pracy na podstawie zezwoleń na pracę
 • Zmiany w zakresie tzw. zezwoleń jednolitych – na pobyt i pracę
 • Uprawnienie do wykonywania pracy cudzoziemców bez zezwoleń na pracy.

3. Obowiązki stron

 • Obowiązki podmiotów zatrudniających cudzoziemców.
 • Obowiązki zatrudnianych cudzoziemców.

4. Odpowiedzialność karna i wykroczeniowa

 • Z tytułu nielegalnego zatrudniania cudzoziemców oraz
 • Z tytułu nielegalnego powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom.

6. Zmiany przepisów w związku z wojną na Ukrainie.

 • Uproszczony sposób legalizacji pobytu uciekinierów wojennych,
 • Zatrudnienie na podstawie powiadomienia w urzędzie pracy.

5. Dyskusja, odpowiedzi na pytania.